Про затвердження ознак особливо цінних для збереження лісів (ОЦЗЛ), їх визначення, охорону і моніторинг.

19 квітня 2017

Чернігівське обласне управління лісового та мисливського господарства

 

ДП      “О С Т Е Р С Ь К И Й   Л І С Г О С П”

 

Н А К А З

01.04.2016 р.                                                       № 66                                                 м. Остер

 

Про затвердження ознак

особливо цінних для збереження лісів (ОЦЗЛ),

їх визначення, охорону і моніторинг.

 

 

Підприємство взяло на себе добровільні зобов’язання  (наказ №18а від  29 січня 2015 р.) дотримуватися принципів і критеріїв Лісової Опікунської Ради (ЛОР - FSC). У зв’язку з цим, наказую:

 

  1. У співробітництві із зацікавленими сторонами (лісовпорядними організаціями, науковими і освітніми установами, місцевим населенням, неурядовими організаціями та експертами, що займаються охороною навколишнього природного середовища) в рамках консультаційного процесу:

1.1  визначити ознаки для ідентифікації особливо цінних для збереження лісів (ОЦЗЛ) на території підприємства, скласти перелік таких ознак;

1.2  ідентифікувати наявні на території підприємства ділянки або масиви лісів, що відповідають визначеним ознакам і нанести їх на картографічні матеріали;

1.3  визначити рівень охорони таких лісів, необхідний для збереження відповідних цінностей, та визначити лісогосподарські та природоохоронні заходи, які цьому сприятимуть;

1.4  підготувати перелік заходів з підтримки і збереження таких лісів та запропонувати включити такі заходи до основних положень Проекту організації і ведення лісового господарства та до інших відповідних документів, доступних для громадськості;

1.5  розробити програму регулярного моніторингу ефективності заходів із збереження (або поліпшення) ознак ОЦЗЛ та стану цих лісів, проводити такий моніторинг та документувати його результати, сприяти проведенню незалежного моніторингу стану таких лісів іншими зацікавленими сторонами, щоб уникнути загрози втрати особливих цінностей. Результати моніторингу ОЦЗЛ включати до короткого звіту про результати моніторингу лісогосподарської діяльності підприємства, доступного для зацікавлених сторін та використовувати їх для планування заходів у цих лісах.

 

 

         2.Призначити відповідальними за виконання наказу – гол.лісничого Бійчука Ю.О. та провідного інженера лісового господарства Грищенко В.О..

3.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

 

 

Директор ДП «Остерський лісгосп»                          Ю.М.Кравчук