Про навчання працівників лісгоспу. Суть та значення лісової сертифікації.

19 квітня 2017

Чернігівське обласне управління лісового та мисливського господарства

 

ДП      “О С Т Е Р С Ь К И Й   Л І С Г О С П”

 

Н А К А З

        20.03.2017 р.                                          № 60                                      м. Остер

                                                               

                                 Про навчання працівників лісгоспу

щодо дотримання  принципів та критеріїв

ЛОР, проведення роз’яснювальної роботи

з працівниками про суть та значення

лісової сертифікації.

 

В зв’язку з проведенням лісової сертифікації на підприємстві – наказую:

 

 1. Лісничим всіх лісництв та начальнику Остерського ЛПК Данильцю О.І. в термін до 31 березня 2017 р. провести повторне навчання працівників:

-         з екологічних питань (збереження біорізноманіття, значення для цього мертвої деревини, залишення для збереження цінних дерев, виявлення та реєстрація рідкісних та зникаючих видів рослин);

-         з соціальних аспектів ведення лісового господарства (врахування соціальних наслідків проведення лісогосподарських заходів, консультації із зацікавленими сторонами при формуванні планів та стратегії розвитку підприємства);

-         стосовно вимог щодо відслідковування ланцюга походження деревини.

    2.Затвердити:

              -  Програму навчання спеціалістів ДП «Остерське ЛГ» з лісової сертифікації за схемою ЛОР (додаток № 1);

               -     Програму навчання лісничих та майстрів лісу  ДП «Остерське ЛГ» з лісової сертифікації за схемою ЛОР (додаток № 2);

              -    Програму навчання робітників, що працюють в лісах ДП «Остерське ЛГ» з лісової сертифікації за схемою ЛОР (додаток № 3);

               -   Програму навчання осіб, відповідальних за дотриманням стандарту ЛОР на ланцюг походження деревини в лісах ДП «Остерське ЛГ» (додаток № 4).

 

    3.Для документального підтвердження проведеного навчання необхідно мати:

- протокол зборів (повторне ознайомлення та зобов’язання щодо дотримання принципів і критеріїв ЛОР);

- програму навчань (пам’ятку);

- протокол проведення навчання, список осіб, що пройшли навчання.

4. Лісничим всіх лісництв та начальнику Остерського ЛПК Данильцю О.І. протокол зборів та протокол проведення навчання представити в лісгосп в строк до 03 квітня 2017 р..

           5.   Контроль за виконанням даного наказу покласти на гол. лісничого Бійчука Ю.О..

 

 

 

В.о.директора  ДП «Остерський лісгосп»                                    Ю.О.Бійчук


Додаток № 1

 

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»                  

 

В.о.директора  ДП «Остерське ЛГ»

Ю.О.Бійчук

        20 березня 2017 р.                                         

 

Програма навчання

спеціалістів ДП «Остерське ЛГ» з лісової сертифікації за схемою ЛОР

 

Ця програма розроблена на виконання наказу №­­­ 60 від 20.03.2017 р. «Про навчання працівників з екологічних та соціальних аспектів сертифікації та ланцюга походження деревини» з метою забезпечення виконання на підприємстві вимог принципів і критеріїв Лісової Опікунської Ради, зокрема критерію 1.6.

 

 1. Суть та значення лісової сертифікації, зміст Принципів і Критеріїв ЛОР.

Лісова сертифікація – оцінка відповідності системи ведення лісового господарства встановленим міжнародним вимогам щодо управління лісами та лісокористування на засадах сталого розвитку. Метою лісової сертифікації є забезпечення економічно, екологічно і соціально збалансованого ведення лісового господарства шляхом виконання відповідних загальновизнаних і таких, що заслуговують на довіру, стандартів.

Екологічно збалансоване і відповідальне ведення лісового господарства забезпечує заготівлю лісоматеріалів та іншої лісової продукції при одночасному збереженні біорізноманіття та продуктивності лісів, природних екологічних процесів.

Соціально орієнтоване ведення лісового господарства сприяє зростанню добробуту місцевого населення і суспільства в цілому, а також стимулює місцеве населення зберігати лісові ресурси.

Економічно життєздатне використання лісових ресурсів означає, що лісове господарство і лісокористування організовані й управляються таким чином, щоб бути прибутковими, проте не за рахунок виснаження лісових ресурсів і природних екосистем.

Сертифікація ведення лісового господарства (або лісова сертифікація) - це відносно новий процес, який швидко розвивається і стрімко змінює звичний вигляд світової торгівлі лісоматеріалами. Якщо раніше при укладанні контрактів на постачання лісопродукції покупців цікавили якість, строки постачання та ціна, то тепер до цих вимог додається ще й вимога екологічної сертифікації.

Вигоди, які отримує підприємство від проведення сертифікації, є такими:

Наявність сертифікованої продукції поліпшує доступ на екологічно чутливі ринки.

Пропозиції на постачання сертифікованої продукції зазвичай надходять від найбільш солідних компаній, тому вони більш довготермінові та стабільні.

Сертифікація істотно поліпшує імідж підприємства та полегшує маркетинг його продукції.

Сертифікована продукція зазвичай має більшу ціну отже підвищує прибуток.

Крім цього сертифікація сприяє модернізації виробничого процесу, підвищенню ефективності системи охорони праці та техніки безпеки на робочих місцях, підвищенню професійної відповідальності персоналу, забезпеченню сталості користування лісовими ресурсами, тощо.

Практично в усьому світі вкладення грошей в сертифікацію окупається і є корисним, як для бізнесу, так і для персоналу самого лісогосподарського підприємства.

 

Сертифікація за системою ЛОР є добровільним процесом і проводиться лише за умови бажання і готовності постійного лісокористувача засвідчити документально стале ведення лісового господарства і лісокористування на підприємстві.

Сертифікація проводиться спеціально акредитованими Лісовою Опікунською Радою аудиторськими компаніями шляхом проведення попереднього, основного, планових та позапланових аудитів на підставі контракту, який укладається на 5 років, тобто термін дії сертифікату становить 5 років, після чого всю процедуру треба повторювати.

Сертифікаційні аудити проводяться за спеціальною програмою, яка включає зустрічі з персоналом підприємства, представниками місцевого населення та неурядових екологічних організацій, вивчення плану ведення лісового господарства, перевірка отриманої інформації з реаліями під час вибіркового натурного обстеження місць проведення лісогосподарських операцій та інші процедури.

В результаті основного сертифікаційного аудиту приймається рішення або про присудження письмового свідчення сталого ведення лісового господарства на підприємстві (сертифіката ЛОР) або про необхідність виправлення помічених під час аудиту невідповідностей з Принципами і Критеріями ЛОР. В останньому випадку дається час на виправлення невідповідностей, після чого процедура повторюється знову. Після видачі сертифіката аудиторська компанія щорічно проводить контрольне обстеження і продовжує (або призупиняє) дію сертифіката.

Наявність сертифіката надає право підприємству використовувати на своїй продукції зображення логотипу ЛОР.

 

 1. Проведення оцінок можливого соціального та екологічного впливу та екологічних наслідків.

Одним з вимог ЛОР є проведення оцінювання можливого впливу лісогосподарських заходів на навколишнє природне середовище та можливих соціальних і екологічних наслідків цих заходів.

Відповідно до цих вимог на підприємстві розроблена інструкція з оцінки можливого соціального та екологічного впливу лісогосподарських заходів, що плануються, та екологічних наслідків проведених лісогосподарських заходів.

 

 1. Охорона праці.

Вимоги ЛОР щодо охорони праці перевищують вимоги національної нормативно-законодавчої бази.

Зокрема робітники, що працюють на заготівлі лісу, мають використовувати такі засоби індивідуального захисту: каску із захистом вух та очей, одяг зі спеціального матеріалу, який неможливо прорізати бензопилою, спеціальні рукавиці та взуття з металевими вставками.

Техніка, що працює в лісі, і транспортні засоби, що здійснюють перевезення людей і вантажів, мають бути споряджені вогнегасниками і аптечками першої допомоги, термін дії яких ще не вичерпаний.

Підприємство має забезпечити засобами захисту всіх робітників, які працюють на небезпечному транспорті або з небезпечним обладнанням та/або у шкідливих умовах. Зокрема, в шумних умовах праці (при роботі з бензопилою або на верстатах в деревообробному цеху) робітники мають працювати в захисних навушниках, на вантажно-розвантажувальних роботах – в захисних касках

 

 1. Виявлення рідкісних видів, їх охорона і моніторинг.

Вимоги ЛОР, встановлені Критерієм 6.2, вимагають виявляти і охороняти на території підприємства всі рідкісні та зникаючі види флори і фауни, тобто перевищують вимоги національного законодавства.

Встановлені місцеперебування рідкісних видів флори та фауни мають бути нанесені на карти (або плани) лісгоспу (лісництв).

Наявність на території підприємства рідкісних і зникаючих видів флори і фауни, а також рослинних угруповань, занесених до Зеленої книги України, слід враховувати при плануванні і виконанні будь-яких лісогосподарських і природоохоронних заходів.

При складанні технологічних карт виконання лісогосподарських заходів місцеперебування рідкісних видів флори та фауни або рослинних угруповань слід заносити до технологічних схем, щоб при проведенні заходу не порушити природний режим їх існування. В розділ технологічної карти, де описано природоохоронні аспекти проведення заходу, робиться відповідний запис про заходи, які слід вжити для  охорони таких видів або угруповань.

Підприємство повинно щорічно проводити моніторинг виявлених рідкісних і зникаючих видів флори і фауни та рослинних угруповань, занесених до Зеленої книги України. Для цього заповнюється наведена нижче таблиця.

 

РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ

виявлених на території державного підприємства «Остерське лісове господарство» рідкісних і зникаючих видів флори і фауни та рослинних угруповань, занесених до Зеленої книги України. Рік проведення моніторингу - …..

Місцезнаходження: лісництво, квартал, виділ

Назва виду чи рослинного угруповання

Об’єкт, що охороняється (популяція, місце гніздування, нора тощо)

Стан об’єкту (наявність заселених нір, гніздівель, орієнтовна площа угрупувань або популяцій рослин)

Зміни у порівнянні з минулим роком та причини таких змін

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Особливості відведення лісосік та проведення рубок

Вимоги ЛОР до практики проведення лісогосподарських заходів базуються на забезпеченні екологічної та соціальної безпеки. При веденні лісового господарства слід всіляко намагатися:

обмежити застосування суцільно-лісосічних рубок, а також площі лісосік таких рубок;

відновлювати ліси шляхом природного поновлення;

застосовувати аборигенні види дерев і чагарників;

зберігати під час проведення рубок цінні та рідкісні дерева і чагарники, насінники і плюсові дерева, а також важливі для збереження біорізноманіття елементи насаджень – сухостій, повалені, фаутні, поодинокі старовікові дерева тощо;

обмежити спалювання порубкових решток, залишати їх для перегнивання (цілими або подрібненими спеціальним устаткуванням).

 

При суцільних рубках слід залишати та охороняти не менш як 10 дерев І ярусу на 1 га (серед яких цінні та рідкісні дерева, насінники і плюсові дерева), цінні та рідкісні чагарники.

При будь-яких видах рубок слід залишати у непорушеному стані:

окремі елементи насаджень, які є важливими для збереження біорізноманіття (сухостій, повалені, фаутні, дуплясті, поодинокі старовікові дерева тощо);

ділянки чутливі до водної та вітрової ерозії;

заболочені ділянки, водні об’єкти;

куртини підросту.

Такі дерева, елементи насаджень та ділянки забороняється рубати, про що робиться відповідний запис в технологічній карті, а їх місце розташування наноситься на схему розробки лісосіки.

 

 1. Відповідальність спеціалістів лісгоспу за виконання певних критеріїв ЛОР

[НАВЕДЕНА В ОКРЕМИХ ДОКУМЕНТАХ, ЯКІ МІСТЯТЬСЯ В ПАПЦІ «Відповідальність_Спеціалістів»]

Головний лісничий

Головний інженер

Головний бухгалтер

Економіст

Інженер з охорони праці

Інженер з охорони лісу

Юрисконсульт

Начальник відділу кадрів

Голова профкому

 

 

Гол. лісничий                       Ю.О.Бійчук

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 2

 

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»                  

 

В.о.директора  ДП «Остерське ЛГ»

Ю.О.Бійчук

        20 березня 2017 р.                                         

 

Програма                                                                                                               навчання лісничих та майстрів лісу  ДП «Остерське ЛГ» з лісової сертифікації за схемою ЛОР

 

     Ця програма розроблена на виконання наказу №­­­ 60 від 20.03.2017 р. «Про навчання працівників з екологічних та соціальних аспектів сертифікації та ланцюга походження деревини» з метою забезпечення виконання на підприємстві вимог принципів і критеріїв Лісової Опікунської Ради, зокрема критерію 1.6.

 

 1. Суть та значення лісової сертифікації, зміст Принципів і Критеріїв ЛОР.

Лісова сертифікація – оцінка відповідності системи ведення лісового господарства встановленим міжнародним вимогам щодо управління лісами та лісокористування на засадах сталого розвитку. Метою лісової сертифікації є забезпечення економічно, екологічно і соціально збалансованого ведення лісового господарства шляхом виконання відповідних загальновизнаних і таких, що заслуговують на довіру, стандартів.

Екологічно збалансоване і відповідальне ведення лісового господарства забезпечує заготівлю лісоматеріалів та іншої лісової продукції при одночасному збереженні біорізноманіття та продуктивності лісів, природних екологічних процесів.

Соціально орієнтоване ведення лісового господарства сприяє зростанню добробуту місцевого населення і суспільства в цілому, а також стимулює місцеве населення зберігати лісові ресурси.

Економічно життєздатне використання лісових ресурсів означає, що лісове господарство і лісокористування організовані й управляються таким чином, щоб бути прибутковими, проте не за рахунок виснаження лісових ресурсів і природних екосистем.

Сертифікація ведення лісового господарства (або лісова сертифікація) - це відносно новий процес, який швидко розвивається і стрімко змінює звичний вигляд світової торгівлі лісоматеріалами. Якщо раніше при укладанні контрактів на постачання лісопродукції покупців цікавили якість, строки постачання та ціна, то тепер до цих вимог додається ще й вимога екологічної сертифікації.

Вигоди, які отримує підприємство від проведення сертифікації, є такими:

Наявність сертифікованої продукції поліпшує доступ на екологічно чутливі ринки.

Пропозиції на постачання сертифікованої продукції зазвичай надходять від найбільш солідних компаній, тому вони більш довготермінові та стабільні.

Сертифікація істотно поліпшує імідж підприємства та полегшує маркетинг його продукції.

Сертифікована продукція зазвичай має більшу ціну отже підвищує прибуток.

Крім цього сертифікація сприяє модернізації виробничого процесу, підвищенню ефективності системи охорони праці та техніки безпеки на робочих місцях, підвищенню професійної відповідальності персоналу, забезпеченню сталості користування лісовими ресурсами, тощо.

Практично в усьому світі вкладення грошей в сертифікацію окупається і є корисним, як для бізнесу, так і для персоналу самого лісогосподарського підприємства.

 

Сертифікація за системою ЛОР є добровільним процесом і проводиться лише за умови бажання і готовності постійного лісокористувача засвідчити документально стале ведення лісового господарства і лісокористування на підприємстві.

Сертифікація проводиться спеціально акредитованими Лісовою Опікунською Радою аудиторськими компаніями шляхом проведення попереднього, основного, планових та позапланових аудитів на підставі контракту, який укладається на 5 років, тобто термін дії сертифікату становить 5 років, після чого всю процедуру треба повторювати.

Сертифікаційні аудити проводяться за спеціальною програмою, яка включає зустрічі з персоналом підприємства, представниками місцевого населення та неурядових екологічних організацій, вивчення плану ведення лісового господарства, перевірка отриманої інформації з реаліями під час вибіркового натурного обстеження місць проведення лісогосподарських операцій та інші процедури.

В результаті основного сертифікаційного аудиту приймається рішення або про присудження письмового свідчення сталого ведення лісового господарства на підприємстві (сертифіката ЛОР) або про необхідність виправлення помічених під час аудиту невідповідностей з Принципами і Критеріями ЛОР. В останньому випадку дається час на виправлення невідповідностей, після чого процедура повторюється знову. Після видачі сертифіката аудиторська компанія щорічно проводить контрольне обстеження і продовжує (або призупиняє) дію сертифіката.

Наявність сертифіката надає право підприємству використовувати на своїй продукції зображення логотипу ЛОР.

 

 1. Проведення оцінок можливого соціального та екологічного впливу та екологічних наслідків.

Одним з вимог ЛОР є проведення оцінювання можливого впливу лісогосподарських заходів на навколишнє природне середовище та можливих соціальних і екологічних наслідків цих заходів.

Відповідно до цих вимог на підприємстві розроблена інструкція з оцінки можливого соціального та екологічного впливу лісогосподарських заходів, що плануються, та екологічних наслідків проведених лісогосподарських заходів.

 

 1. Охорона праці.

Вимоги ЛОР щодо охорони праці перевищують вимоги національної нормативно-законодавчої бази.

Зокрема робітники, що працюють на заготівлі лісу, мають використовувати такі засоби індивідуального захисту: каску із захистом вух та очей, одяг зі спеціального матеріалу, який неможливо прорізати бензопилою, спеціальні рукавиці та взуття з металевими вставками.

Техніка, що працює в лісі, і транспортні засоби, що здійснюють перевезення людей і вантажів, мають бути споряджені вогнегасниками і аптечками першої допомоги, термін дії яких ще не вичерпаний.

Підприємство має забезпечити засобами захисту всіх робітників, які працюють на небезпечному транспорті або з небезпечним обладнанням та/або у шкідливих умовах. Зокрема, в шумних умовах праці (при роботі з бензопилою або на верстатах в деревообробному цеху) робітники мають працювати в захисних навушниках, на вантажно-розвантажувальних роботах – в захисних касках

 

 1. Виявлення рідкісних видів, їх охорона і моніторинг

Вимоги ЛОР, встановлені Критерієм 6.2, вимагають виявляти і охороняти на території підприємства всі рідкісні та зникаючі види флори і фауни, тобто перевищують вимоги національного законодавства.

Встановлені місцеперебування рідкісних видів флори та фауни мають бути нанесені на карти (або плани) лісгоспу (лісництв).

Наявність на території підприємства рідкісних і зникаючих видів флори і фауни, а також рослинних угруповань, занесених до Зеленої книги України, слід враховувати при плануванні і виконанні будь-яких лісогосподарських і природоохоронних заходів.

При складанні технологічних карт виконання лісогосподарських заходів місцеперебування рідкісних видів флори та фауни або рослинних угруповань слід заносити до технологічних схем, щоб при проведенні заходу не порушити природний режим їх існування. В розділ технологічної карти, де описано природоохоронні аспекти проведення заходу, робиться відповідний запис про заходи, які слід вжити для  охорони таких видів або угруповань.

Підприємство повинно щорічно проводити моніторинг виявлених рідкісних і зникаючих видів флори і фауни та рослинних угруповань, занесених до Зеленої книги України. Для цього заповнюється наведена нижче таблиця.

 

РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ

виявлених на території державного підприємства «Остерське лісове господарство» рідкісних і зникаючих видів флори і фауни та рослинних угруповань, занесених до Зеленої книги України. Рік проведення моніторингу - …..

Місцезнаходження: лісництво, квартал, виділ

Назва виду чи рослинного угруповання

Об’єкт, що охороняється (популяція, місце гніздування, нора тощо)

Стан об’єкту (наявність заселених нір, гніздівель, орієнтовна площа угрупувань або популяцій рослин)

Зміни у порівнянні з минулим роком та причини таких змін

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Особливості відведення лісосік та проведення рубок

Вимоги ЛОР до практики проведення лісогосподарських заходів базуються на забезпеченні екологічної та соціальної безпеки. При веденні лісового господарства слід всіляко намагатися:

обмежити застосування суцільно-лісосічних рубок, а також площі лісосік таких рубок;

відновлювати ліси шляхом природного поновлення;

застосовувати аборигенні види дерев і чагарників;

зберігати під час проведення рубок цінні та рідкісні дерева і чагарники, насінники і плюсові дерева, а також важливі для збереження біорізноманіття елементи насаджень – сухостій, повалені, фаутні, поодинокі старовікові дерева тощо;

обмежити спалювання порубкових решток, залишати їх для перегнивання (цілими або подрібненими спеціальним устаткуванням).

 

При суцільних рубках слід залишати та охороняти не менш як 10 дерев І ярусу на 1 га (серед яких цінні та рідкісні дерева, насінники і плюсові дерева), цінні та рідкісні чагарники.

При будь-яких видах рубок слід залишати у непорушеному стані:

окремі елементи насаджень, які є важливими для збереження біорізноманіття (сухостій, повалені, фаутні, дуплясті, поодинокі старовікові дерева тощо);

ділянки чутливі до водної та вітрової ерозії;

заболочені ділянки, водні об’єкти;

куртини підросту.

Такі дерева, елементи насаджень та ділянки забороняється рубати, про що робиться відповідний запис в технологічній карті, а їх місце розташування наноситься на схему розробки лісосіки.

 

 1. Особливості зберігання ПММ на лісосіках, обладнання місць заправки бензопил, поводження у випадках протікання мастила чи пального в техніки, що працює у лісі, збору і утилізації відходів в містах проведення робіт

Велика увага приділяється поводженню з пально-мастильними матеріалами. Зокрема вимагається, щоб пально-мастильні матеріали зберігалися у спеціальних ящиках, заправка бензопил відбувалася у спеціальних місцях, на непроникному покритті (наприклад, товстому поліетилені), щоб унеможливити потрапляння пального або мастила до ґрунту. Техніка, що працює в лісі, не повинна мати протікань масла та пального. Якщо таке протікання трапляється, мастило або пальне слід зібрати з ґрунту за допомогою абсорбенту (тирси), мішечок з якою має бути на кожній одиниці техніки, що працює в лісі. Використаний абсорбент слід зібрати і вивезти з лісової території та утилізувати в екологічно безпечний спосіб (спалити поза межами лісової території).

Те саме стосується промислових та побутових відходів, що утворюються під час виконання лісогосподарських заходів. Їх слід збирати і зберігати в контейнерах, встановлених в спеціальних місцях, а після завершення робіт видалити з лісу екологічно прийнятним способом.

 

 

Гол. лісничий                       Ю.О.Бійчук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №3

 

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»                  

 

В.о.директора  ДП «Остерське ЛГ»

Ю.О.Бійчук

        20 березня 2017 р.                                         

 

Програма                                                                                                          навчання робітників, що працюють в лісах ДП «Остерське ЛГ» з лісової сертифікації за схемою ЛОР

 

Ця програма розроблена на виконання наказу №­­­ 60 від 20.03.2017 р. «Про навчання працівників з екологічних та соціальних аспектів сертифікації та ланцюга походження деревини» з метою забезпечення виконання на підприємстві вимог принципів і критеріїв Лісової Опікунської Ради, зокрема критерію 1.6.

 

 1. Суть та значення лісової сертифікації, зміст Принципів і Критеріїв ЛОР.

Лісова сертифікація – оцінка відповідності системи ведення лісового господарства встановленим міжнародним вимогам щодо управління лісами та лісокористування на засадах сталого розвитку. Метою лісової сертифікації є забезпечення економічно, екологічно і соціально збалансованого ведення лісового господарства шляхом виконання відповідних загальновизнаних і таких, що заслуговують на довіру, стандартів.

Екологічно збалансоване і відповідальне ведення лісового господарства забезпечує заготівлю лісоматеріалів та іншої лісової продукції при одночасному збереженні біорізноманіття та продуктивності лісів, природних екологічних процесів.

Соціально орієнтоване ведення лісового господарства сприяє зростанню добробуту місцевого населення і суспільства в цілому, а також стимулює місцеве населення зберігати лісові ресурси.

Економічно життєздатне використання лісових ресурсів означає, що лісове господарство і лісокористування організовані й управляються таким чином, щоб бути прибутковими, проте не за рахунок виснаження лісових ресурсів і природних екосистем.

Сертифікація ведення лісового господарства (або лісова сертифікація) - це відносно новий процес, який швидко розвивається і стрімко змінює звичний вигляд світової торгівлі лісоматеріалами. Якщо раніше при укладанні контрактів на постачання лісопродукції покупців цікавили якість, строки постачання та ціна, то тепер до цих вимог додається ще й вимога екологічної сертифікації.

Вигоди, які отримує підприємство від проведення сертифікації, є такими:

Наявність сертифікованої продукції поліпшує доступ на екологічно чутливі ринки.

Пропозиції на постачання сертифікованої продукції зазвичай надходять від найбільш солідних компаній, тому вони більш довготермінові та стабільні.

Сертифікація істотно поліпшує імідж підприємства та полегшує маркетинг його продукції.

Сертифікована продукція зазвичай має більшу ціну отже підвищує прибуток.

Крім цього сертифікація сприяє модернізації виробничого процесу, підвищенню ефективності системи охорони праці та техніки безпеки на робочих місцях, підвищенню професійної відповідальності персоналу, забезпеченню сталості користування лісовими ресурсами, тощо.

Практично в усьому світі вкладення грошей в сертифікацію окупається і є корисним, як для бізнесу, так і для персоналу самого лісогосподарського підприємства.

 

Сертифікація за системою ЛОР є добровільним процесом і проводиться лише за умови бажання і готовності постійного лісокористувача засвідчити документально стале ведення лісового господарства і лісокористування на підприємстві.

Сертифікація проводиться спеціально акредитованими Лісовою Опікунською Радою аудиторськими компаніями шляхом проведення попереднього, основного, планових та позапланових аудитів на підставі контракту, який укладається на 5 років, тобто термін дії сертифікату становить 5 років, після чого всю процедуру треба повторювати.

Сертифікаційні аудити проводяться за спеціальною програмою, яка включає зустрічі з персоналом підприємства, представниками місцевого населення та неурядових екологічних організацій, вивчення плану ведення лісового господарства, перевірка отриманої інформації з реаліями під час вибіркового натурного обстеження місць проведення лісогосподарських операцій та інші процедури.

В результаті основного сертифікаційного аудиту приймається рішення або про присудження письмового свідчення сталого ведення лісового господарства на підприємстві (сертифіката ЛОР) або про необхідність виправлення помічених під час аудиту невідповідностей з Принципами і Критеріями ЛОР. В останньому випадку дається час на виправлення невідповідностей, після чого процедура повторюється знову. Після видачі сертифіката аудиторська компанія щорічно проводить контрольне обстеження і продовжує (або призупиняє) дію сертифіката.

Наявність сертифіката надає право підприємству використовувати на своїй продукції зображення логотипу ЛОР.

 

 1. Охорона праці.

Вимоги ЛОР щодо охорони праці перевищують вимоги національної нормативно-законодавчої бази.

Зокрема робітники, що працюють на заготівлі лісу, мають використовувати такі засоби індивідуального захисту: каску із захистом вух та очей, одяг зі спеціального матеріалу, який неможливо прорізати бензопилою, спеціальні рукавиці та взуття з металевими вставками.

Техніка, що працює в лісі, і транспортні засоби, що здійснюють перевезення людей і вантажів, мають бути споряджені вогнегасниками і аптечками першої допомоги, термін дії яких ще не вичерпаний.

Підприємство має забезпечити засобами захисту всіх робітників, які працюють на небезпечному транспорті або з небезпечним обладнанням та/або у шкідливих умовах. Зокрема, в шумних умовах праці (при роботі з бензопилою або на верстатах в деревообробному цеху) робітники мають працювати в захисних навушниках, на вантажно-розвантажувальних роботах – в захисних касках.

 

 1. Особливості проведення рубок.

Вимоги ЛОР до практики проведення лісогосподарських заходів базуються на забезпеченні екологічної та соціальної безпеки. При веденні лісового господарства слід всіляко намагатися:

обмежити застосування суцільно-лісосічних рубок, а також площі лісосік таких рубок;

відновлювати ліси шляхом природного поновлення;

застосовувати аборигенні види дерев і чагарників;

зберігати під час проведення рубок цінні та рідкісні дерева і чагарники, насінники і плюсові дерева, а також важливі для збереження біорізноманіття елементи насаджень – сухостій, повалені, фаутні, поодинокі старовікові дерева тощо;

обмежити спалювання порубкових решток, залишати їх для перегнивання (цілими або подрібненими спеціальним устаткуванням).

 

При суцільних рубках слід залишати та охороняти не менш як 10 дерев І ярусу на 1 га (серед яких цінні та рідкісні дерева, насінники і плюсові дерева), цінні та рідкісні чагарники.

При будь-яких видах рубок слід залишати у непорушеному стані:

окремі елементи насаджень, які є важливими для збереження біорізноманіття (сухостій, повалені, фаутні, дуплясті, поодинокі старовікові дерева тощо);

ділянки чутливі до водної та вітрової ерозії;

заболочені ділянки, водні об’єкти;

куртини підросту.

Такі дерева, елементи насаджень та ділянки забороняється рубати, про що робиться відповідний запис в технологічній карті, а їх місце розташування наноситься на схему розробки лісосіки.

 

 1. Особливості зберігання ПММ на лісосіках, обладнання місць заправки бензопил, поводження у випадках протікання мастила чи пального в техніки, що працює у лісі, збору і утилізації відходів в містах проведення робіт.

Велика увага приділяється поводженню з пально-мастильними матеріалами. Зокрема вимагається, щоб пально-мастильні матеріали зберігалися у спеціальних ящиках, заправка бензопил відбувалася у спеціальних місцях, на непроникному покритті (наприклад, товстому поліетилені), щоб унеможливити потрапляння пального або мастила до ґрунту. Техніка, що працює в лісі, не повинна мати протікань масла та пального. Якщо таке протікання трапляється, мастило або пальне слід зібрати з ґрунту за допомогою абсорбенту (тирси), мішечок з якою має бути на кожній одиниці техніки, що працює в лісі. Використаний абсорбент слід зібрати і вивезти з лісової території та утилізувати в екологічно безпечний спосіб (спалити поза межами лісової території).

Те саме стосується промислових та побутових відходів, що утворюються під час виконання лісогосподарських заходів. Їх слід збирати і зберігати в контейнерах, встановлених в спеціальних місцях, а після завершення робіт видалити з лісу екологічно прийнятним способом.

 

 

Гол. лісничий                       Ю.О.Бійчук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №4

 

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»                  

 

В.о.директора  ДП «Остерське ЛГ»

Ю.О.Бійчук

        20 березня 2017 р.                                         

 

Програма                                                                                                                    навчання осіб, відповідальних за дотриманням стандарту ЛОР на ланцюг походження деревини в лісах ДП «Остерське ЛГ»

 

Ця програма розроблена на виконання №­­­ 60 від 20.03.2017 р. «Про навчання працівників з екологічних та соціальних аспектів сертифікації та ланцюга походження деревини» та наказу №­­­23а від 11.02.15 р. «Щодо дотримання вимог стандарту ЛОР на ланцюг походження деревини» з метою забезпечення виконання на підприємстві вимог принципів і критеріїв Лісової Опікунської Ради, зокрема критеріїв 1.6 та 8.3.

 

1. Суть та значення лісової сертифікації, зміст Принципів і Критеріїв ЛОР.

Лісова сертифікація – оцінка відповідності системи ведення лісового господарства встановленим міжнародним вимогам щодо управління лісами та лісокористування на засадах сталого розвитку. Метою лісової сертифікації є забезпечення економічно, екологічно і соціально збалансованого ведення лісового господарства шляхом виконання відповідних загальновизнаних і таких, що заслуговують на довіру, стандартів.

Екологічно збалансоване і відповідальне ведення лісового господарства забезпечує заготівлю лісоматеріалів та іншої лісової продукції при одночасному збереженні біорізноманіття та продуктивності лісів, природних екологічних процесів.

Соціально орієнтоване ведення лісового господарства сприяє зростанню добробуту місцевого населення і суспільства в цілому, а також стимулює місцеве населення зберігати лісові ресурси.

Економічно життєздатне використання лісових ресурсів означає, що лісове господарство і лісокористування організовані й управляються таким чином, щоб бути прибутковими, проте не за рахунок виснаження лісових ресурсів і природних екосистем.

Сертифікація ведення лісового господарства (або лісова сертифікація) - це відносно новий процес, який швидко розвивається і стрімко змінює звичний вигляд світової торгівлі лісоматеріалами. Якщо раніше при укладанні контрактів на постачання лісопродукції покупців цікавили якість, строки постачання та ціна, то тепер до цих вимог додається ще й вимога екологічної сертифікації.

Вигоди, які отримує підприємство від проведення сертифікації, є такими:

Крім цього сертифікація сприяє модернізації виробничого процесу, підвищенню ефективності системи охорони праці та техніки безпеки на робочих місцях, підвищенню професійної відповідальності персоналу, забезпеченню сталості користування лісовими ресурсами, тощо.

Практично в усьому світі вкладення грошей в сертифікацію окупається і є корисним, як для бізнесу, так і для персоналу самого лісогосподарського підприємства.

 

Сертифікація за системою ЛОР є добровільним процесом і проводиться лише за умови бажання і готовності постійного лісокористувача засвідчити документально стале ведення лісового господарства і лісокористування на підприємстві.

Сертифікація проводиться спеціально акредитованими Лісовою Опікунською Радою аудиторськими компаніями шляхом проведення попереднього, основного, планових та позапланових аудитів на підставі контракту, який укладається на 5 років, тобто термін дії сертифікату становить 5 років, після чого всю процедуру треба повторювати.

Сертифікаційні аудити проводяться за спеціальною програмою, яка включає зустрічі з персоналом підприємства, представниками місцевого населення та неурядових екологічних організацій, вивчення плану ведення лісового господарства, перевірка отриманої інформації з реаліями під час вибіркового натурного обстеження місць проведення лісогосподарських операцій та інші процедури.

В результаті основного сертифікаційного аудиту приймається рішення або про присудження письмового свідчення сталого ведення лісового господарства на підприємстві (сертифіката ЛОР) або про необхідність виправлення помічених під час аудиту невідповідностей з Принципами і Критеріями ЛОР. В останньому випадку дається час на виправлення невідповідностей, після чого процедура повторюється знову. Після видачі сертифіката аудиторська компанія щорічно проводить контрольне обстеження і продовжує (або призупиняє) дію сертифіката.

Наявність сертифіката надає право підприємству використовувати на своїй продукції зображення логотипу ЛОР.

 

2. Вимоги до ланцюга походження деревини.

Сертифікація ланцюга походження деревини разом із сертифікацією ведення лісового господарства є вимогою ЛОР.

Ланцюг походження лісопродукції (від виробника до споживача) - рух сировинної лісопродукції, оброблених лісоматеріалів та готової продукції від місця заготівлі в лісах до кінцевого споживача, який включає всі послідовні стадії переробки, виробництва, зберігання та транспортування.

Сертифікація ланцюга походження лісопродукції надає інформацію про те, звідки походить деревина або інший вид лісової продукції, що використовується при виробництві готового продукту. Це потрібно для:

Всі ці вимоги встановлені для того, щоб гарантувати, що продукція, яка продається або купується, дійсно виготовлена з деревини, заготовленої в ЛОР сертифікованих лісах, а у випадку якщо у виробництві використовується також і несертифікована деревина, що вона надходить із контрольованих джерел.

Лише сертифікація ланцюга походження лісопродукції дозволяє маркувати продукцію торговим знаком ЛОР, який, таким чином, встановлює зв’язок між лісопродукцією та її споживанням, надаючи споживачу можливість прийняти соціально та екологічно виважене рішення стосовно покупки цієї лісопродукції.

 

Відповідальним за дотримання стандартів ЛОР з ланцюга походження деревини призначається (наказом по підприємству) посадова особа (зазвичай, головний інженер або начальник нижнього складу), який несе загальну відповідальність за відповідність підприємства всім вимогам цього стандарту і має для цього відповідні повноваження.

Наказом по підприємству визначаються основні співробітники, відповідальні за певний вид діяльності, пов’язаної із рухом лісопродукції. Ці співробітники мають пройти відповідне навчання, знати і демонструвати під час аудиту розуміння своїх обов’язків з виконання цього стандарту. Вимогу виконання стандарту ЛОР з ланцюга походження лісопродукції занесено до посадових інструкцій (розділ «Обов’язки») таких співробітників.

 

 

Гол. лісничий                       Ю.О.Бійчук