Основні положення плану ведення господарства в ДП «Остерський лісгосп»

27 квітня 2020

Державне агентство лісових ресурсів України

Чернігівське обласне управління лісового та мисливського господарства

Державне підприємство «Остерське лісове господарство»

 

Основні положення плану ведення господарства в ДП «Остерське  ЛГ»

 

Цілі ведення господарства

Господарська діяльність лісгоспу спрямована на раціональне та ефективне використання лісових ресурсів. Підвищення грунтозахисних , санітарно-гігієнічних , оздоровчих, естетичних ,корисних функцій лісу.

 

 

Соціально-економічні умови діяльності підприємства та характер використання прилеглих територій

Підприємство розташоване в південно-західній частині Чернігівської області  на території Козелецького, Чернігівського і  Куликівського адміністративних районів .Район розташування лісгоспу відноситься до числа сільськогосподарських районів області із дуже слабо розвинутою промисловістю. Провідною галузю народного господарства є сільське господарство з мясо-молочним напрямком у поєднанні із вирощуванням картоплі і зернових.Лісистість адміністративних районів , на території яких розташований лісгосп складає 24,2%. Ліси на території району розташовані майже рівномірно ,але великими масивами вони представлені в північно-західній і центральній частинах району.

 

Організаційна структура підприємства (кількість працюючих, кількість і назва підрозділів, тощо)

Станом на  01.01.2020 року облікова чисельність прачюючих на підприємстві становить     226  чоловік. Організаційна структура лісгоспу складається з 8-ми лісництв (Сорокошицьке, Косачівське, Моровське, Горбачівське, Остерське, Козелецьке, Придеснянське,Олишівське),які діляться на 44  майстерських дільниці ,Бобровицька навантажувальна дільниця, Остерський лісопромисловий комплекс.

Опис лісів підприємства:

Площа лісів різних категорій захисності та обмеження у лісокористуванні

 

Запланована до заготівлі кількість лісової продукції (загальна і по окремих видах)

 

Відсоток використання річного приросту

Середня заробітна плата по підприємству – поточна і запланована

Середньомісяцна заробітна плата одного штатного працюючого за 2019 рік склала 8712 грн. запланований показник на 2020 рік – 8834 грн.

 

Заплановані відрахування підприємства до місцевого бюджету

В 2020 році підприємством планується відрахування до місцевого бюджету в розмірі 9.346 млн. грн.

 

Технічна забезпеченість підприємства, зокрема заготівельною технікою та устаткуванням, яке використовується в екологічно безпечний спосіб

- забезпечено

 

Площа лісових культур, які планується створити, в т.ч. на землях лісового фонду;

В 2020 році запланований обсяг по відтворенню лісових насаджень становить – 130 га

 

Кількість і площа об’єктів ПЗФ, кількість і перелік рідкісних видів та видів, що перебувають під загрозою зникнення або зникаючих, які виявлені і охороняються на території підприємства;

Площа природно-заповідного фонду лісгоспу становить 7384,21га , в т.ч.:

      - регіональні ландшафтні парки місцевого значення - 1 об»єкт площею  4154,1 га,

Рослини занесені до «Червоної Книги України», які зустрічаються в лісах Остерського лісгоспу :

Тварини занесені до «Червоної Книги України», які зустрічаються в лісах Остерського лісгоспу :

   - Орлан білохвіст

   - Змієїд

   - Лелека чорний

   - Тхір чорний

   -Видра річкова

   - Рись звичайна

 

Заплановані заходи із підтримки й збереження ОЦЗЛ.

Основними заходами з підтримки та збереження ОЦЗЛ по лісгоспу є :

 

 

 

 

Гол.лісничий ДП «Остерський лісгосп»                              Ю.О.Бійчук