Види та результати моніторингу в ДП "Остерський лісгосп"

04 липня 2016

Види моніторингу , що проводяться у ДП «Остерський ЛГ» у 2015 році.

Вид моніторингу

Хто проводить

Інструкція ,якою керується виконавець

Перелікдокументів,

які підтверджують

проведення моніторингу у

2015 році

1

2

3

4

5

1.

Складання статистичної

виробничо-фінансової

звітності

лісгосп

Інструкція з обліку

лісопродукції

Ф.10 ЛГ за 2015 рік

2.

Складання статистичної

виробничо-фінансової

звітності

лісгосп

Інструкція з обліку

лісопродукції

Ф.3- ЛГ за 2015 рік

3.

Складання статистичної

виробничої звітності

лісгосп

Інструкція з ведення

бухгалтерського обліку

Баланс Ф 1за 2015 рік

4.

Складання статистичної

виробничої звітності

лісгосп

Методичні вказівки з

відведення і таксації

лісосік, видачі

лісорубних квитків та

огляду місць заготівлі деревини в лісах ДАЛРУ

Акти огляду місць заготівлі за 2015 рік

5.

Складання статистичної

виробничої звітності

лісгосп

Інструкція з проектування, технічного приймання , обліку та оцінки якості лісокультурних обєктів 2010 року

Технічне приймання

інвентаризація та

облік лісокультурних

обєктів за 2015 рік

6.

Складання статистичної

виробничої звітності

лісгосп

Санітарні правила в лісах України, матеріали лісовпорядкування

Санітарний огляд лісів

за 2015 рік

7.

Складання статистичної

фінансової звітності

лісгосп

Інстрекція з ведення бухгалтерського обліку

Звіт про сукупний дохід Ф 2 за 2015рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державне агентство лісових ресурсів України

Чернігівське обласне управління лісового та мисливського господарства

Державне підприємство «Остерське лісове господарство»

 

 

Основні результати моніторингу в ДП «Остерське лісове господарство ЛГ»

 

  1. 1.      Обсяги всіх видів заготовленої лісової продукції

Підприємством в 2015 році від усіх видів рубок було заготовлено 76544 м3 ліквідної деревини , в тому числі на рубках головного користування заготовлено 48131м3 , на рубках повязаних  та неповязаних з веденням лісового господарства 28413 м3 

 

 

  1. 2.      Відсоток використання поточного приросту

Відсоток використання поточного приросту по підприємству становить 60,7 %.

 

 

 

  1. 3.      Площі лісовідновлення і лісорозведення

Відтворення лісів в 2015 році підприємством  проведено на площі 198,6 га що становить 116,8% річного завдання . Основною лісоутворюючою породою є сосна звичайна.

 

 

  1. 4.      Дані про стан лісів

Лісовий фонд ДП «Остерське лісове господарство» знаходиться в задовільному стані . Лісогосподарська діяльність ведеться на основі базового лісовпорядкування та коригується враховуючи безперервне лісовпорядкування. Всі рубки провобяться відповідно до чинного законодавства та затвердженої рознахункової лісосіки.

 

 

  1. 5.      Результати екологічних та соціальних наслідків лісозаготівель та інших лісогосподарських заходів

Проведенні лісогосподарськізаходи в 2015 році мали незначний екологічний вплив на  навколишнє природне середовище. Всі заходи з помякшення того чи іншого впливу були виконані, на всіх ділянках суцільних зрубів створені лісові культури. Негативні соціальні наслідки лісозаготівель та інших лісогосподарських робіт відсутні.

 

 

  1. 6.      Витрати, продуктивність і ефективність ведення лісового господарства

Загалом в 2015 році на ведення лісового господарства підприємством було витрачено 12 млн.608,2 тис. грн.. Обсяг реалізованої продукції склав 32851,3 тис. грн. продуктивність праці склала 158290 грн. 

 

 

  1. 7.      Моніторинг стану ОЦЗЛ та ефективності проведених в них заходів.

Стан ОЦЗЛ можна оцінити , як задовільний . В 2015 році ніяких господарських заходів на даних територіях не проводилось. Підприємство займається їх охороною та наглядом.

 

 

 

 

Державне агентство лісових ресурсів України

Чернігівське обласне управління лісового та мисливського господарства

Державне підприємство «Остерське лісове господарство»

 

Основні положення плану ведення господарства в ДП «Остерське  ЛГ»

 

Цілі ведення господарства

Господарська діяльність лісгоспу спрямована на раціональне та ефективне використання лісових ресурсів. Підвищення грунтозахисних , санітарно-гігієнічних , оздоровчих, естетичних ,корисних функцій лісу.

 

 

Соціально-економічні умови діяльності підприємства та характер використання прилеглих територій

Підприємство розташоване в південно-західній частині Чернігівської області  на території Козелецького і  Куликівського адміністративних районів .Район розташування лісгоспу відноситься до числа сільськогосподарських районів області із дуже слаборозвинутою промисловістю. Провідною галузю народного господарства є сільське господарство з мясо-молочним напрямком у поєднанні із вирощуванням картоплі і зернових.Лісистість адміністративних районів , на території яких розташований лісгосп складає 24,2%. Ліси на території району розташовані майже рівномірно ,але великими масивами вони представлені в північно-західній і центральній частинах району.

 

Організаційна структура підприємства (кількість працюючих, кількість і назва підрозділів, тощо)

Станом на  01.01.2016 року облікова чисельність прачюючих на підприємстві становить 244 чоловік. Організаційна структура лісгоспу складається з 8-ми лісництв (Сорокошицьке, Косачівське, Моровське, Горбачівське, Остерське, Козелецьке, Придеснянське,Олишівське),які діляться на 40  майстерських дільниці ,Бобровицька навантажувальна дільниця, Остерський лісопромисловий комплекс.

Опис лісів підприємства:

Площа лісів різних категорій захисності та обмеження у лісокористуванні

 

Запланована до заготівлі кількість лісової продукції (загальна і по окремих видах)

 

Відсоток використання річного приросту

-         60,7 %

Середня заробітна плата по підприємству – поточна і запланована

Середньомісяцна заробітна плата одного штатного працюючого за 2015 рік склала 4541 грн. запланований показник на 2016 рік – 4600 грн.

 

Заплановані відрахування підприємства до місцевого бюджету

В 2016 році підприємством планується відрахування до місцевого бюджету в розмірі 3,094 млн. грн.

 

Технічна забезпеченість підприємства, зокрема заготівельною технікою та устаткуванням, яке використовується в екологічно безпечний спосіб

- забезпечено

 

Площа лісових культур, які планується створити, в т.ч. на землях лісового фонду;

В 2016 році запланований обсяг по відтворенню лісових насаджень становить – 170 га

 

Кількість і площа об’єктів ПЗФ, кількість і перелік рідкісних видів та видів, що перебувають під загрозою зникнення або зникаючих, які виявлені і охороняються на території підприємства;

Площа природно-заповідного фонду лісгоспу становить 7384,21га , в т.ч.:

      - регіональні ландшафтні парки місцевого значення  1 обєкт 4154,1 га

-         заказники місцевог значення  22 обєкти 2487,0 га

-         памятки природи 5 обєктів 12,11 га

-         заповідні урочища місцевого значення 4 обєкти 731,0 га.

Рослини занесені до «Червоної Книги України», які зустрічаються в лісах Остерського лісгоспу :

-         Підсніжник білосніжний

-         Ряст порожнистий

-         Анемона жовтицева

-         Проліска дволиста

-         Зірочки жовті

-         Пшінка весняна 

Тварини занесені до «Червоної Книги України», які зустрічаються в лісах Остерського лісгоспу :

   - Орлан білохвіст

   - Змієїд

   - Лелека чорний

   - Тхір чорний

   -Видра річкова

   - Рись звичайна

 

Заплановані заходи із підтримки й збереження ОЦЗЛ.

Основними заходами з підтримки та збереження ОЦЗЛ по лісгоспу є :

-         Охорона від незаконних рубок та браконьєрства

-         Заборона або обмежена господарська діяльність

-         Підтримання належного санітарного стану

-         Захист від викиду побутового сміття та його прибирання