Щоб росли і приносили радість людям ліси

22 квітня 2015

Ліси – унікальне національне багатство України, стратегічний ресурс держави, екологічне і соціальне значення якого переважає суто економічне.

Загальна площа лісового фонду України становить – 10,4 млн. га, із яких вкритих лісовою рослинністю – 9,6 млн. га. Лісистість території країни становить 15,9%. За 50 років площа лісів зросла на 21%, а запас деревини майже у три рази.

         Запас деревини в лісах оцінюється в межах 2102 млн. куб. м. Загальна середня зміна запасу сягає 35млн. куб. м.  Середня щорічна зміна запасу на 1 га у лісах Держлісагентства дорівнює 4 куб.м і коливається від 5 куб. м в Карпатах до 2,5 куб. м  у Степовій зоні. Відбувається поступове збільшення запасу, що підтверджує значний економічний і природоохоронний потенціал лісів України. Ліси на території України розташовані дуже не рівномірно. Вони сконцентровані переважно в Поліссі та в Українських Карпатах. Лісистість у різних природних зонах має значні відмінності й не досягає оптимального рівня, за якого ліси найпозитивніше впливають на клімат, грунти, водні ресурси, пом’якшують наслідки ерозійних процесів, а також забезпечується одержання більшої кількості деревини. Ліси України сформовані понад 30 видами деревних порід, серед яких домінують сосна дуб, бук, ялина, береза, вільха, ясен, граб, ялиця.

            Ліс - єдине і незамінне джерело деревини- універсального матеріалу, без якого не може обійтися жодна людина і жодна галузь народного господарства. Ліс і те що, ми з нього одержуємо, супроводжує нас все життя. В природі немає такого продукту, який за різноманітністю застосування міг би зрівнятися з деревиною. Понад 20 тисяч найменувань промислових виробів і товарів народного споживання виробляється тепер з деревини, і з кожним роком кількість їх збільшується.

Сучасні ліси виконують 3 функції : споживчу/ як джерело деревини та не деревних продуктів/, захисну та соціальну. У всіх цих напрямах попит на корисні властивості лісу зростає. Деревину або ж продукти її переробки застосовують практично у всіх галузях економіки, культури, побуту.

         Ліси України мають важливе значення для різних галузей народного господарства: будівництва, целюлозно - паперової, меблевої промисловості, тощо, ліси захищають грунт від ерозії, регулюють водний режим території, поліпшують клімат, оздоровлюють навколишнє середовище. Але лісистість території нашої держави недостатня, а науково обґрунтована норма лісистості близько 20 %. Україна входить в десятку найменш лісистих держав Європи.

         Для припинення руйнування і забруднення природи, захисту землі від ерозії та одержання високих і сталих врожаїв сільськогосподарських культур, а також захисту рік від забруднення й замулювання, потрібно здійснити комплекс заходів, в якому особливе місце належить збільшенню площі лісів та підвищенню їх продуктивності і створенню повної мережі полезахисних та прибережних смуг. Отже, вирощування високопродуктивних і довгорічних лісонасаджень – важливий економічний, екологічний і соціально – політичний фактор, складова частина програми розвитку економіки України, поліпшення умов життя народу.                                                                                    Відповідно до Лісового Кодексу України (в редакції Закону №3404-1V (3404-15) від 08.02.2006,ВВР,2006, №21,ст..170), ліси України  є  її  національним  багатством і за своїм
призначенням    та    місцерозташуванням    виконують    переважно
водоохоронні,    захисні,     санітарно-гігієнічні,     оздоровчі,
рекреаційні,  естетичні,  виховні,  інші функції та є джерелом для
задоволення потреб суспільства в лісових ресурсах.

         Усі ліси на території України,  незалежно від того, на землях
яких  категорій  за основним цільовим призначенням вони зростають,
та незалежно від права власності на них,  становлять лісовий  фонд
України і перебувають під охороною держави.   

            Козелецький район за своєю площею – один з найбільших в області, він займає 266,0 тис.га. Ліси займають площу 70,9 тис.га, лісистість району складає – 26,4%. Найбільше лісогосподарське  підприємство в районі – це державне підприємство «Остерське лісове господарство», яке підпорядковане Державному агентству лісових ресурсів України. З метою забезпечення охорони, захисту, відтворення, підвищення продуктивності лісових насаджень, посилення їх корисних властивостей та ведення лісового господарства в Козелецькому районі і був створений Остерський лісгосп в 1936 р. на базі Остерського ліспромгоспу згідно постанови ЦВК СРСР від 02.07. 1936 р. В 1960р., у відповідності з постановою Ради Міністрів УРСР від 30. 11 1959р. №1834 „Про реорганізацію системи управління лісовим господарством і лісозаготовками” Остерський лісгосп реорганізований у лісгоспзаг з покладанням на нього функцій: ведення лісового господарства, лісозаготівель, підсочки соснових насаджень і часткової переробки деревини. В 1991 р. з метою покращення державного управління лісовим господарством України, подальшого розмежування функцій державного управління лісами з функціями господарської діяльності Остерський лісгоспзаг у відповідності з наказом Міністерства лісового господарства України від 31.10.1991 р. № 133 реорганізований в держлісгосп. Площа державного лісового фонду лісгоспу складає 30.1 тис. га, яку обслуговують 8 лісництв, найбільші з яких - Сорокошицьке/4,9 тис.га/ і Остерське/4,7 тис.га/. Крім того, в лісгоспі є ще два цехові підрозділи: Остерський лісопромисловий комплекс та навантажувальна дільниця/м.Бобровиця/. У склад лісгоспу в 2011 р. було прийняте Олишівське лісництво Чернігівського лісгоспу площею 3719.0 га на підставі наказу Державного агентства лісових ресурсів України, № 179 від 24.05.2011 р.. Лісовий фонд, підпорядкований лісгоспу, розміщується на території трьох адмістративних районів:

-         Козелецький – 26552.6 га,

-         Чернігівський – 1268.0 га,

-         Куликівський – 2286.0 га.

Згідно державної програми „Ліси України” ДП „Остерський лісгосп” за останні 15 років було створено  580 га лісових насаджень на землях запасу сільських рад Козелецького району, непридатних для сільськогосподарського виробництва. За аналогічний період в державному лісовому фонді створено лісових культур на площі 2840 га. Лісгосп прийняв у постійне користування (отримав державні акти) земельні ділянки, де створено ним захисні насадження, у 2012 р. – загальною площею 481 га, а у 2013 р. земельні ділянки на землях запасу сільських рад Козелецького району, непридатних для сільськогосподарського виробництва, загальною площею 318 га. За останні 3 роки в лісгоспі проводилось суцільних вирубок , в середньому, за рік на площі 171,5 га, а лісовідновлення -174,2 га, в т.ч. посадка лісових культур-162.2 га, створення плантацій – 2 га і природне поновлення заболочених вирубок-10 га; крім того, створювалось захисних насаджень на площі 30  га . В кожному із 8 лісництв є лісовий розсадник, де вирощуються сіянці і саджанці різних лісових порід. У 2014 р. загальна площа розсадників становила 6,0 га, де вирощується щорічно  1880 тис. шт.стандартних сіянців і 5 тис саджанців. В Горбачівському лісництві біля с.Кіпті розміщений базисний лісовий розсадник по вирощуванню декоративного посадкового матерілу площею 4.5 га. Там вирощується більше 50 декоративних  видів деревних рослин, частину з яких можна придбати в торгівельному павільйоні «Лісовичок» або в лісництві прямо з розсадника з комом грунту. Біля розсадника створено в поточному році дендропарк площею 0.8 га.

         В поточному році лісгоспом створено лісових культур в державному лісовому фонді на площі 202 га, плантації новорічних ялинок – 6 га,  природне поновлення вирубок – 10 га, посаджено захисних насаджень - 40 га.

         Лісгоспом виконується комплекс робіт по захисту лісових насаджень від пожеж, шкідників і хвороб. Для надійного зв’язку в кожному лісництві встановлені радіостанції; лісгосп має 7 пожежних автомобілів, 3 пожежних модулі; для оперативного виявлення місцезнаходження лісових пожеж на пожежниж вежах в лісництвах встановлені телевізійні системи спостереження в кількості – 5 шт.. Для хімобробки лісових насаджень від шкідників лісгосп придбав спецмашину „Гард” з аерозольним агрегатом, з допомогою якої збережено лісових насаджень за останні 4 роки на площі близько 20 тис га в Остерському і інших сусідніх лісгоспах. 

  Лісгосп це комплексне підприємство. Крім вище наведених заходів, лісгосп щорічно проводить рубки догляду за лісом на площі 300 га і санітарні рубки-700 га, де заготовляється ліквідної деревини 30 тис.кбм. В порядку проведення рубок головного користування підприємство заготовляє 44 тис.кбм ліквідної деревини. Щорічно 8 тис.кбм. деревини переробляється в цеху переробки деревини. Значна увага приділяється підвищенню ефективності виробництва і якості продукції, особливо щодо продукції на експорт. Продукція лісгоспу експортується 11 фірмам  7-ми держав близького і дальнього зарубіжжя.

      Лісівники ДП „Остерський лісгосп” постійно нарощують виробництво і реалізацію продукції. Так ,товарна продукція лісогосподарської діяльності за 2014 р. склала  - 37056  тис.грн /на 14,1 % більше, ніж за 2013 р./, товарна продукція промислової діяльності за 2014 р - 5361 тис. грн. / на 68.7 % більше, ніж за  2013 р./, обсяг реалізації товарної продукції за  2014 р. - 33441 тис.грн./ на 31,6 % більше, ніж за  2013 р./.

       Багато уваги приділяється також соціальним питанням - регулярно підвищується заробітна плата працівникам : середньомісячна зарплата одного працюючого за 2014 рік склала 3506 грн., що на 11.5 % більше  минулого року.

       Значні кошти податків лісгосп перераховує в державний і місцевий бюджети, а також до спец. фондів. За 2014 рік перераховано до державного бюджету 1670 тис.грн, в т.ч. попнева плата за ліс – 1100 тис.грн; до місцевого  бюджету -  3166  тис.грн, в т.ч. попнева плата за ліс – 1750 тис.грн;  до Пенсійного фонду – 3699  тис.грн..

         Незважаючи на те, що ведення лісового господарства в Україні, в т.ч. і Остерським державним лісгоспом здійснюється на принципах бесперервного, невиснажливого і раціонального користування лісом для задоволення потреб народного господарства і населення у деревині та іншій продукції, у громадськості складається викривлене враження щодо реального стану справ у цій сфері діяльності із-за відсутності правдивої і доступної інформації.

         У зв»язку з пріоритетною увагою суспільства до проблем охорони, раціонального використання лісових ресурсів, збереження довкілля є необхідність проведення роз»яснення в даній статті про особливості ведення лісового господарства та лісозаготівель в лісах. Перш за все в усіх лісах проводиться лісовпорядкування. Згідно ст. 47 Лісового кодексу України лісовпорядкування є обов'язковим на всій території України та ведеться   державними   лісовпорядними   організаціями  за єдиною системою  в  порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади,   що  забезпечує  формування  державної  політики  у  сфері лісового господарства.

 Лісовпорядна організація в Україні це є Українське державне проектне лісовпорядне виробниче об»єднання (м.Ірпінь Київської обл.), яке підпорядковане безпосередньо Державному агентству лісових ресурсів України. Базове лісовпорядкування лісового фонду, який підпорядкований ДП «Остерське лісове господарство»,  проведено лісовпорядною експедицією в 2011 р. (лісовпорядна експедиція є підрозділом ВО «Укрдержліспроект»). Спеціалістами експедиції (таксаторами) проведений огляд (таксація) всіх земельних ділянок  лісового фонду лісгоспу. На підставі матеріалів таксації та дешифрування аерофотознімків лісового фонду ними складені наступні документи для лісгоспу: «Проект організації і розвитку лісового господарства державного підприємства «Остерське лісове господарство» Чернігівського обласного управління лісового та мисливського господарства», таксаційні описи для кожного лісництва, картографічні матеріали у двох масштабах 1:10000 та 1:25000, різні додатки до проекту. В таксаційних описах подана коротка характеристика кожної лісової ділянки лісництва. До відома: лісовий фонд лісництва поділяється квартальною сіткою на квартали, а кожний квартал відповідно на виділи з присвоєнням ним номерів, в усіх кутах кожного кварталу ставиться квартальний стовп з надписами номерів кварталу. На окремий виділ в таксаційному опису вказується площа, характеристика його (породний склад деревостану і т.п.), вік насадження, середні висота та діаметр дерев переважаючих порід, тип лісу, клас бонітету, повнота, запас деревини і намічені господарські заходи. В картографічних матеріалах аналогічно відображаються всі квартали лісництва з поділенням їх на таксаційні виділи. В «Проекті організації і розвитку лісового господарства …» лісовпорядкуванням запроектовані  лісгоспу лісогосподарські заходи і об»єм лісокористування на ревізійний період: 2012 – 2021 роки. За спеціальними комп»ютерними програмами лісовпорядкуванням обраховані розрахункові лісосіки по головному користуванні за різними методиками, потім приймаючи розрахункову лісосіку із усіх обрахованих лісовпорядкування керувалося принципами забезпечення невиснажливого і рівномірного користування лісовими ресурсами, збереженням умов відтворення високопродуктивних стійких насаджень, їх економічних та інших корисних властивостей. Розрахункову лісосіку розглянула лісовпорядна нарада, Державне агентство лісових ресурсів України і затвердило Міністерство охорони навколишнього природного середовища. Також  лісовпорядкуванням проводиться розрахунок щорічного обсягу рубок догляду за лісом, санітарних рубок і очищення лісу від захаращення. Складаються відомості рубок головного користування, фонд насаджень, що потребують рубок догляду і  санітарно-оздоровчих заходів з вказанням місця розміщення  ділянок в розрізі лісництв (№ кварталу, № виділу, площа ділянки, запас деревини і т. п.). На піставі вищеназваних відомостей лісгосп і проводить різні види рубок. Перед рубкою виконується відведення лісосіки в рубку: робиться інструментальна зйомка ділянки (GPS-зйомка або бусольна зйомка), в натурі ділянка відмежовується візирами і встановленням по кутах ділянки стовпчиків з відповідними надписами на них; проводиться перелік дерев, намічених в рубку, з вимірюванням їх діаметрів спеціальними мірними вилками; комп»ютерною програмою оброблюється перелікова відомість і обраховується запас деревини, який підлягає рубці (з розділенням на ділову, дров»яну деревину і хворост), а також проводиться грошова оцінка лісосіки, тобто встановлюється рентна плата за ліс за ставками збору відповідно Податкового кодексу України.  Рентна плата за ліс за ділянки головного користування перераховуються лісгоспом 50% до держбюджету та 50% до місцевого бюджету, а за інші види рубок – до місцевих бюджетів, на території якої сільської ради проводиться рубка. Так до прикладу за 2014 р. лісгоспом сплачено до місцевих бюджетів 22-ох сільських (селищних, міських) рад району 667664 грн, в т.ч. найбільше: Косачівська с.р. – 221243 грн, Євминківська с.р. -155534 грн, Підлісненська с.р. – 75609 грн, Вовчківська с.р. – 65385 грн, Надинівська с.р. – 46215 грн, Моровська с.р. – 40210 грн. 

         На ревізійний період 2012 – 2021 роки лісгоспу встановлена розрахункова лісосіка в обсязі 48.88 тис кбм, в т.ч. по сосновій госпсекції – 36.70 тис.кбм, тобто лісгосп у вищевказаний період може щорічно проводити рубки головного користування в об»ємі 48.88 тис.кбм, а приріст деревини по лісгоспу в середньому за рік складає 125.81 тис.кбм. До рубок головного користування призначаються ділянки стиглих і перестійних лісових насаджень. Так до прикладу в лісах України вік стиглості для сосни звичайної і відповідно вік головної рубки встановлено в експлуатаційних лісах – 81-90 років, а в лісах з обмеженим режимом користуванням – 101-110 років. В лісовому фонді лісгоспу переважають соснові насадження – 63.6 % покритої лісом площі. По віковій структурі соснових насаджень: пристигаючі складають – 36.9 %, стиглі і перестійні – 10.9 % від загальної площі покритих сосновими насадженнями земель, а загальний запас відповідно складає 2395.76 і 694.74 тис.кбм. Як бачим з приведених показників по сосні (як переважаючій породі) її наявний обліковий запас стиглих і перестійних деревостанів (1/10 частина його) значно більший встановленої розрахункової лісосіки (62.53 проти 36.70 тис.кбм). Тримать стиглі деревостани на пні нераціонально і економічно невигідно, так як деревина пошкоджується грибковими хворобами, первинними і вторинними ентомошкідниками, все більше з»являється гнилизна стовбурів, тому з віком значно зменшується %-ий вихід ділової деревини (лісоматеріали круглі + технологічна сировина), а звідси значно зменшиться вартість реалізації лісгоспом 1 знеособленого кбм деревини та відповідно  обсяг надходжень рентної плати до бюджетів різних рівнів. Це можна порівняти з вирощуванням зернових культур у сільському господарстві: якщо врожай зернових своєчасно не зібрати в оптимальні строки, а тільки через місяць, то будуть значні втрати його, а тому значне зменшення прибутку або й відсутність його. Вікова структура соснових деревостанів в лісгоспі нерівномірна, як показано вище: через 10 років (ревізійний період) більша частина пристигаючих деревостанів перейде в стиглі і тому розрахункова лісосіка буде надалі збільшуватися, в рубку поступають лісові насадження, створені в 20 – 30 роках минулого століття. На суцільних зрубах на протязі 1–2-ох років обов»язково проводиться лісовідновлення шляхом посадки (посіву) лісу або природне поновлення його. Далі відносно транспорту деревини до споживачів по дорогах державного, обласного та місцевого значення: лісгоспом за минулий рік сплачено транспортного збору до бюджету у складі вартості придбаних паливно-мастильних матеріалів 964.4 тис.грн, а також аналогічний збір сплачували транспортні підприємства та споживачі, які своїм транспортом вивозили деревину, тому претензії місцевого населення  до лісгоспу відносно пошкодження доріг, а також ремонту їх за рахунок лісогосподарського підприємста безпідставні; дороги повинні ремонтувати дорожні ремонтно-будівельні підприємства, адже кошти на утримання доріг лісгосп уже сплатив.  

         Лісогосподарські підприємства ведуть лісогосподарську діяльність та лісокористування відповідно з вимогами наступних нормативних документів:

         -Лісовий кодекс України,

         -Земельний кодекс України,

         -Податковий кодекс України,

         -Санітарні правила в лісах України,

         -Правила рубок головного користування,

         -Правила поліпшення якісного складу лісів і інші.

За порушення вказаних вище нормативних документів при веденні лігосподарської діяльності та лісокористування посадові особи лісгоспу несуть відповідальність: дисциплінарну, матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідно Кодексу законів про працю, Кодексу про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України.

      Будь-яка діяльність в лісовому фонді громадян та інших підприємств (організацій) без спеціального дозволу заборонена. Згідно ст.105 Лісового кодексу України   порушення лісового законодавства тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність відповідно до закону.

Відповідальність за порушення лісового законодавства несуть особи, винні у:

1) незаконному вирубуванні та пошкодженні дерев і чагарників;

2) знищенні або пошкодженні лісу внаслідок підпалу або недбалого поводження з вогнем, порушенні інших вимог пожежної безпеки в лісах;

3) знищенні або пошкодженні лісу внаслідок його забруднення хімічними та радіоактивними речовинами, виробничими і побутовими відходами, стічними водами, іншими шкідливими речовинами, підтоплення, осушення та інших видів шкідливого впливу;

4) засміченні лісів побутовими і промисловими відходами;

5) порушенні строків лісовідновлення та інших вимог щодо ведення лісового господарства, встановлених законодавством у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів;

6) знищенні або пошкодженні лісових культур, сіянців або саджанців у лісових розсадниках і на плантаціях, а також природного підросту та самосіву на землях, призначених для відновлення лісу;

7) порушенні правил зберігання, транспортування та застосування засобів захисту лісу, стимуляторів росту, мінеральних добрив та інших препаратів;

8) розкорчовуванні лісових ділянок і використанні їх не за призначенням, у тому числі для спорудження жилих будинків, виробничих та інших будівель і споруд без належного дозволу;

9) самовільній заготівлі сіна та випасанні худоби на лісових ділянках;

10) порушенні правил заготівлі лісової підстилки, лікарських рослин, дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід тощо;

11) заготівлі лісових ресурсів способами, що негативно впливають на стан і відтворення лісів;

12) порушенні порядку заготівлі та вивезення деревини, заготівлі живиці і використання інших лісових ресурсів;

13) невнесенні плати за використання лісових ресурсів у встановлені строки;

14) знищенні та пошкодженні відмежувальних знаків у лісах;

15) введенні в дію нових і реконструйованих підприємств, споруд та інших об'єктів, не забезпечених обладнанням, що запобігає негативному впливу на стан і відтворення лісів;

16) порушенні строків повернення лісових ділянок, що перебувають у тимчасовому користуванні, або невиконанні обов'язків щодо приведення їх у стан, придатний для використання за призначенням;

17) пошкодженні сіножатей, пасовищ і ріллі на землях лісогосподарського призначення;

18) знищенні або пошкодженні лісоосушувальних канав, дренажних систем і доріг на лісових ділянках;

19) невиконанні приписів державної лісової охорони та органів виконавчої влади, які здійснюють державний контроль за додержанням законодавства у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів.

Законом може бути встановлено відповідальність і за інші порушення лісового законодавства.

Згідно ст. 107 підприємства, установи, організації і громадяни зобов'язані відшкодувати шкоду, заподіяну ними лісу внаслідок порушення лісового законодавства, у розмірах і порядку, визначених законодавством України.

Відповідно ст. 108  незаконно добута деревина та інші лісові ресурси підлягають вилученню в установленому порядку. В разі неможливості вилучення незаконно добутої деревини та інших лісових ресурсів стягується їх вартість.

Для прикладу: за кожне дерево, незаконно зрубане або пошкоджене до ступеня припинення росту діаметром у корі біля шийки кореня 10 см і менше розмір шкоди складає 82 грн, а при діаметрі 30.1-34 см відповідно – 2844 грн і т.д.. За незаконне вирубування сухостійних дерев розмір шкоди обчислюється за цією таксою, зменшеною у два рази.

Звертаюсь до кожного жителя Козелеччини : бережіть ліси, не допускайте порушень лісового законодавства, вказаних вище, при їх відвідуванні, адже ліси України – це національна природна спадщина, неоціненне, життєво необхідне багатство,яке належить не лише нашому, але й майбутнім поколінням. Їх охорона, примноження і збереження повинні бути відповідальним почесним обов»язком кожного з нас.

 

 

Ю.Кравчук,

директор ДП «Остерське лісове господарство»