ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СУТТЄВІ ЗМІНИ В МАЙНОВОМУ СТАНІ У 2019 РОЦІ

12 серпня 2019

Відповідно до частини першої статті 52 Закону України «Про запобігання корупції» у разі суттєвої зміни у майновому стані суб’єкта декларування, а саме отримання ним доходу, придбання майна на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року (станом на 1 січня 2019 року - 96050 гривень), зазначений суб’єкт у десятиденний строк з моменту отримання доходу або придбання майна зобов’язаний письмово повідомити про це Національне агентство.

       У НАЗК акцентують увагу на тому, що доходи включають: заробітну плату, отриману як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовими правочинами, дохід від підприємницької або незалежної професійної діяльності, дохід від надання майна в оренду, дивіденди, проценти, роялті, страхові виплати, благодійну допомогу, пенсію, спадщину, доходи від відчуження цінних паперів та корпоративних прав, подарунки та інші доходи.

 Передбачається, що у випадку, якщо вартість майна перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року, але була сплачена частинами, то повідомлення про суттєві зміни в майновому стані подається після переходу права власності на таке майно.

Для кожного випадку отримання доходу або придбання майна подається окреме повідомлення про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта декларування.

Це повідомлення подається ним особисто шляхом заповнення відповідної електронної форми на веб-сайті НАЗК через власний персональний електронний кабінет суб’єкта декларування у системі Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Після заповнення усіх необхідних полів форми документа суб’єкт декларування підписує документ накладанням на нього власного електронного цифрового підпису.

Доходи та видатки на придбання майна суб’єкта декларування відображаються у грошовій одиниці України. Доходи чи видатки, одержані або здійснені в іноземній валюті, з метою відображення у повідомленні перераховуються в грошовій одиниці України за валютним курсом Національного банку України, що діяв на дату одержання доходів чи здійснення видатків. Відомості щодо фінансових сум заокруглюються до гривні.

       Вартість майна, що було придбано суб’єктом декларування, зазначається у грошовій одиниці України відповідно до останньої грошової оцінки майна або – якщо така оцінка не проводилася чи її результати не відомі суб’єкту декларування – на момент набуття майна у власність (як зазначено в документі, на підставі якого було набуто право власності).

      За неподання або несвоєчасне подання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування передбачена адміністративна відповідальність, яка встановлена частинами 2 та 3 статті 172-6   Кодексу   України    про   адміністративні правопорушення.

   Несвоєчасне повідомлення, тобто пропущення десятиденного строку, та неподання повідомлення взагалі - прирівнюються. І однаково тягнуть за собою штраф від 1700 до 3400 гривень.

       Проте особливу увагу на цю статтю слід звернути тим особам, у яких              відбулась не одна зміна, а більше, ніж одна. Зокрема, якщо на особу протягом року вже було накладено адміністративне стягнення за таке саме порушення, то повторний випадок неподання або запізнення в поданні      повідомлення      тягне     за      собою     значно      суворішу відповідальність.   Штраф   від   1700  до  5100  гривень  поєднується   з конфіскацією   доходу   (винагороди)   та   втратою   особою   права   на зайняття посади.

       Також не слід забувати, що у разі притягнення суб’єкта декларування до відповідальності за неподання, несвоєчасне подання декларації або в разі виявлення у ній недостовірних відомостей суб’єкт декларування зобов’язаний подати відповідну декларацію або виправлену декларацію з достовірними відомостями у строк, визначений уповноваженою особою Національного агентства з питань запобігання корупції.

       Отже,    всім    декларуючим    варто    пам'ятати    щодо    необхідності повідомляти  НАЗК про суттєві зміни у стані їхнього  майна протягом 10-денного терміну.