“Подарунок” під ялинку від уряду.

23 грудня 2019

 Постановою Кабінету Міністрів України  від 4 грудня 2019 р. № 1015 було внесено

 зміни до постанови про сплату чистого прибутку , а саме  :

 пункт 2 доповнити абзацом такого змісту:“Центральним органам виконавчої влади забезпечити надходження до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об’єднань, що належать до сфери управління зазначених органів, наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності за відповідний період 2019 року у строк до 13 грудня 2019 р. у розмірі, визначеному абзацом першим пункту 1 цього Порядку.”

 в абзаці першому слова і цифри у розмірі 50 відсотків” замінити словами і цифрами “у розмірі 90 відсотків”;

перерахунок буде здійснено з 1 січня 2019 року, то можна говорити про повне банкрутство всіх лісогосподарських підприємств.

Якщо буде перерахунок з першого кварталу, це буде порушення діючих на той час нормативних актів,  бо податкові зобов’язання по цим нормативним актам. як відомо,  були виконані,  а закон зворотньої дії не має.  

Внаслідок такого перерахунка ДП «Остерський лісгосп» повинен доплати до кінця року  218 тис,грн