План проведення санітарно-оздоровчих заходів у лісах Сорокошицького лісництва

29 липня 2016

                                                                                                                                                                                                             «

Лісопатологічний журнал

ДП «Остерське лісове господарство»

Сорокошицьке лісництво

2015 рік

 

Дата

проведення

лісопатологічного

обстеження

Номер

кварталу

Номер

виділу

 

Площа

виділу,га

 

 

 

Причина

призначення

заходів

Коротка таксаційна характеристика

Запас

дерево

стану,

куб.м.

Катего-

рія  за-

хиснос-

ті

План

саніт

оздоров

заходи

Запас деревини,що  під-

лягає вирубуванню,куб.м

Наявність

рослин та тва-

рин,занесених

до Червоної

книги

склад

насад

ження

Вік,

роки

пов-

нота

боні-

тет

серед

висот

м

серед

діам,

см

на гек-

тарі

усього

в т.ч.

ліквід

 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

14.09.2015 р.

2

1

1,7

Висихання

10Сз+бБп+Дз

50

0,9

1

19

22

560

4

ВСР

20

34

14

Немае

14.09.2015 р.

2

3

1,0

Висихання

10сз

60

0,8

24

28

420

4

ВСР

20

    20

10

Немае

14.09.2015 р.

2

7

2,1

Висихання

9Сз1Дз+Бп

61

0,8

1

22

26

740

4

ВСР

22

46

24

Немае

14.09.2015 р.

2

11

2,6

Висихання

8Сз2Бп

63

0,8

126

28

830

4

ВСР

25

65

40

Немае

14.09.2015 р.

2

13

2,5

Висихання

10сз

64

0,8

1

24

28

100

4

ВСР

28

70

42

Немае

14.09.2015 р.

3

4

9,5

Висихання

7Сз2Дз1Бп

75

0,8

29

36

2920

4

ВСР

35

332

297

Немае

14.09.2015 р.

64

9

2,1

Висихання

10Сз

76

0,7

2

22

24

670

4

ВСР

23

48

25

Немае

14.09.2015 р.

64

11

0,8

Висихання

8Сз2Дз

70

0,7

  26

34

230

4

ВСР

20

16

15

Немае

14.09.2015 р.

66

18

3,5

Висихання

6Сз3Бп1Ос

66

0,7

1

22

24

950

4

ВСР

23

80

57

Немае

14.09.2015 р.

66

24

1,9

Висихання

8Сз2Бп+Дз

86

 0,6

   2

  24

22

480

4

ВСР

20

38

18

Немае

14.09.2015 р.

66

26

0,9

Висихання

10Сз

86

0,8

1

26

32

410

4

ВСР

20

18

17

Немае

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.09.2015 р.

68

2

2,5

Висихання

8Сз2Дз+Бп+Ос

85

0,7

29

36

820

4

ВСР

25

62

37

Немае

14.09.2015 р.

72

1

15,8

Висихання

10Сз+Дз+

Бп

80

0,7

1

27

32

6640

4

ВСР

30

474

444

Немае

Див. продовження

 

 

 

 

 

 

Продовження

 

Номер

кварталу

Номер

виділу

Площа

виділу,га

 

 

 

Причина

призначення

заходів

Коротка таксаційна характеристика

Запас

дерево

стану,

куб.м.

Катего-

рія  за-

хиснос-

ті

Планові

санітар

оздоров

заходи

Запас деревини,що  під-

лягає вирубуванню,куб.м

Наявність

рослин та тва-

рин,занесених

до Червоної

книги

склад

насад

ження

Вік,

роки

пов-

нота

боні-

тет

серед

висот

м

серед

діам,

см

на гек-

тарі

усього

в т.ч.

ліквід

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

15.09.2015 р.

72

13

0,7

Висихання

10Сз

64

0,8

1

22

28

270

4

ВСР

20

14

13

Немае

15.09.2015 р.

72

14

0,9

Висихання

10Сз

90

0,8

1

26

36

410

4

ВСР

18

16

14

Немае

15.09.2015 р.

72

15

1,2

Висихання

10Сз

80

0,7

1

24

34

430

4

ВСР

20

24

4

Немае

15.09.2015 р.

78

2

3,2

Висихання

10Сз+Дз+Бп

80

0,7

1

27

36

1410

4

ВСР

25

87

62

Немае

15.09.2015 р.

80

9

33,3

Кор..губка

10Сзк+Бп

54

0,8

24

28

13990

4

ВСР

35

1165

1130

Немае

15.09.2015 р.

83

1

44,2

Висихання

10Сз

53

0,8

23

28

17240

4

ВСР

35

1547

1512

Немае

15.09.2015 р.

77

16

3,0

Висихання

10Сз+Бз+Дз

80

0,7

1

26

34

1260

4

ВСР

20

60

40

Немае

15.09.2015 р.

76

8

       5,8

Всихання

10Сз

  54

0,8

24

36

2440

4

ВСР

25

145

120

Немае

15.09.2015 р.

76

6

2,5

Висихання

10Сз

60

0,8

1

22

28

850

4

ВСР

20

50

30

Немае

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

141,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

4411

3965

 

                                              

 

 

 

                                                                  Директор

 ДП “Остерське лісове господарство”                                                            Ю.М.Кравчук