Державні закупівлі" - ДП "Остерського лісового господарства"

29 серпня 2014

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економіки України

26.07.2010 № 922 (у редакції наказу Міністерства

економічного розвитку і торгівлі України

від 27.12.2011 № 428)

ЗВІТ

про результати проведення процедур відкритих

і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації

N1від 28.07.2014 року

 

1. Замовник:

1.1. Найменування.Державне підприємство «Остерське лісове господарство»

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ.00993544

1.3. Місцезнаходження.Чернігівська обл., м.Остер, вул.1 Травня, 8, 17044

1.4. Посадові  особи  замовника,   уповноважені   здійснювати зв'язок  з  учасниками  (прізвище,  ім'я,  по батькові,  посада та адреса,  номер  телефону  та   телефаксу   із   зазначенням   коду міжміського телефонного зв'язку, е-mail). Падій Олександр Григорович, голова комітету з конкурсних торгів, інженер лісового господарства, м.Остер, вул.1 Травня, 8, тел./факс: (04646) 4-32-25/4-32-27.

1.5. Головний   розпорядник  коштів  (повне  найменування  та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ).

Державне підприємство «Остерське лісове господарство», 00993544

 2. Джерело фінансування закупівлі. кошти підприємства.

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування.

код ДК 016:2010 - 49.41.1 Перевезення вантажів дорожніми транспортними засобами.

3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг.5 лотів:

лота

Найменування послуг

Обсяг

1

Перевезення лісоматеріалів круглих

1300 м.куб.

2

Перевезення лісоматеріалів круглих

1300 м.куб.

3

Перевезеннялісоматеріалівкруглих

1300 м.куб.

4

Перевезеннялісоматеріалівкруглих

1300 м.куб.

5

Перевезеннялісоматеріалівкруглих

1300 м.куб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. згідно договору.

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.липень-грудень 2014р.

4. Процедура закупівлі. Відкриті торги.

5. Інформування про процедуру закупівлі:

5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалась інформація про закупівлю.www.tender.me.gov.ua.

5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про закупівлю (у разі наявності).

5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Оголошення №126702, ВДЗ №12(30.05.2014) від 30.05.2014 р.      

5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом України “Про здійснення державних закупівель” (далі –Закон).

 (відсутнє)

5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Повідомлення про акцепт №141865, ВДЗ №37(08.07.2014) від 08.07.2014р.

5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, яке було (буде) опубліковане в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщене на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Оголошення про результати торгів№147781, ВДЗ №49(24.07.2014) від 24.07.2014р.

5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, яке було (буде) опубліковане у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом).           (відсутнє)

6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів.

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі.два учасники

6.2. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові.

1. Фізична особа-підприємець Петрова Марія Дмитрівна

2. Фізична особа-підприємець Карачанов В’ячеслав Миколайович

6.3. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер обліковоїкарткиплатникаподатків.

1. 2862725305

2. 2290418294

6.4. Місцезнаходження (для юридичної особи) абомісцепроживання (для фізичної особи).

1. 61118, м. Харків, пр-т. П’ятдесятиріччя ВЛКСМ, 61 – б, кв. 86.

2. 67600, Одеська обл., Біляївський р-н., м. Біляївка, вул. Миру, 90.

7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час).26.06.2014р. 10:00

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час).26.06.2014р. 14:00

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів.

лот 1 - двіпропозиції

лот 2 - дві пропозиції

лот 3 - дві пропозиції

лот 4 - дві пропозиції

лот 5 - дві пропозиції

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі

(у разі застосування процедури двоступеневих торгів).---

7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів:

 

Номер і дата реєстрації пропозиції конкурсних торгів

Найменування учасника

Ціна пропозиції, грн.

1

2

3

Пропозиція № 437

від 26.06.2014р.

Фізична особа-підприємець

Карачанов В’ячеслав Миколайович

 

Лот № 1- 390000,00 грн.;

 

Лот №2 - 377000,00 грн.;

 

Лот №3- 377000,00 грн.;

 

Лот №4- 377000,00 грн.;

 

Лот №5 - 351000,00 грн.

 

Пропозиція № 438

від 26.06.2014р.

Фізична особа-підприємець

Петрова Марія Дмитрівна

 

Лот №1- 351000,00 грн.;

 

Лот №2 - 351000,00 грн.;

 

Лот №3 - 351000,00 грн.;

 

Лот №4 - 351000,00 грн.;

 

Лот №5- 390000,00 грн.

 

 

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення.

8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:

8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:

найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів

Лот №1- 351000,00 грн.;

Лот №2 - 351000,00 грн.;

Лот №3 - 351000,00 грн.;

Лот №4 - 351000,00 грн.;

Лот №4 - 351000,00 грн.

найвища ціна пропозиції конкурсних торгів

Лот № 1- 390000,00 грн.;

Лот №2 - 377000,00 грн.;

Лот №3- 377000,00 грн.;

Лот №4- 377000,00 грн.;

Лот №5- 390000,00 грн.

номер та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів.

лот 1 - 351000 (триста п’ятдесят одна тисяча) грн.(без ПДВ),

лот 2 - 351000 (триста п’ятдесят одна тисяча) грн.(без ПДВ),

лот 3 - 351000 (триста п’ятдесят одна тисяча) грн.(без ПДВ),

лот 4 - 351000 (триста п’ятдесят одна тисяча) грн.(без ПДВ),

лот 5 - 351000 (триста п’ятдесят одна тисяча) грн.(без ПДВ)

8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів.Лоти №1-5: 03.07.2014р.

9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

9.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові.

1. Лоти №1-4. Фізична особа-підприємець Петрова Марія Дмитрівна

2. Лот №5. Фізична особа-підприємець Карачанов В’ячеслав Миколайович

9.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків.

1. Лоти №1-4. 2862725305

2. Лот №5. 2290418294

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс.

1. Лоти №1-4. 61118, м. Харків, пр-т. П’ятдесятиріччя ВЛКСМ, 61 – б, кв. 86, 0675711831.

2. Лот №5. 67600, Одеська обл., Біляївський р-н., м. Біляївка, вул. Миру, 90, 0982095999.

10. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю.

лот 1 - 21.07.2014р., 351000 (триста п’ятдесят одна тисяча) грн.(без ПДВ),

лот 2 - 21.07.2014р., 351000 (триста п’ятдесят одна тисяча) грн.(без ПДВ),

лот 3 - 21.07.2014р., 351000 (триста п’ятдесят одна тисяча) грн.(без ПДВ),

лот 4 - 21.07.2014р., 351000 (триста п’ятдесят одна тисяча) грн.(без ПДВ),

лот 5 - 21.07.2014р., 351000 (триста п’ятдесят одна тисяча) грн.(без ПДВ).

10.1. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару).

11. Підстави для прийняття рішення про не укладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце).---

12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися:---

12.1. Дата прийняття рішення.---

12.2. Причини. ---

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 Закону, із

зазначенням відповідних підстав:

13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають установленим законодавством вимогам.

1. Фізична особа-підприємець Петрова Марія Дмитрівна

2. Фізична особа-підприємець Карачанов В’ячеслав Миколайович

13.2. Перелік учасників, які не подали документи, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають установленим законодавством вимогам.

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону.

1. Фізична особа-підприємець Петрова Марія Дмитрівна

2. Фізична особа-підприємець Карачанов В’ячеслав Миколайович

13.4. Перелік учасників, щодо яких установлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника.

14. Інша інформація (у тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури).

-          відмов в участі у процедурі закупівлі не було;

-          запити щодо роз'яснення змісту документації не надходили;

-          відомості щодо призупинення процедури закупівлі у зв'язку з оскарженням рішень, дій

або бездіяльності замовника, - відсутні.

15. Склад комітету конкурсних торгів (прізвища, ініціали та посади членів комітету конкурсних торгів):

Голова комітету з конкурсних торгів:

Падій Олександр Григорович - інженер лісового господарства

Секретар комітету з конкурсних торгів:

Кузьменко Андрій Володимирович – юрисконсульт 1-ї категорії

Члени  комітету з конкурсних торгів:

Костенко Микола Іванович - інженер охорони праці

 

 

Грищенко Віктор

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Наказ Міністерства економіки України

 

26.07.2010 № 922 (у редакції наказу Міністерства

 

економічного розвитку і торгівлі України

 

від 27.12.2011 № 428)

 

ЗВІТ

 

про результати проведення процедур відкритих

 

і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації

 

N1від 28.07.2014 року

 

 

 

1. Замовник:

 

1.1. Найменування.Державне підприємство «Остерське лісове господарство»

 

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ.00993544

 

1.3. Місцезнаходження.Чернігівська обл., м.Остер, вул.1 Травня, 8, 17044

 

1.4. Посадові  особи  замовника,   уповноважені   здійснювати зв'язок  з  учасниками  (прізвище,  ім'я,  по батькові,  посада та адреса,  номер  телефону  та   телефаксу   із   зазначенням   коду міжміського телефонного зв'язку, е-mail). Падій Олександр Григорович, голова комітету з конкурсних торгів, інженер лісового господарства, м.Остер, вул.1 Травня, 8, тел./факс: (04646) 4-32-25/4-32-27.

 

1.5. Головний   розпорядник  коштів  (повне  найменування  та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ).

 

Державне підприємство «Остерське лісове господарство», 00993544

 

 2. Джерело фінансування закупівлі. кошти підприємства.

 

3. Предмет закупівлі:

 

3.1. Найменування.

 

код ДК 016:2010 - 49.41.1 Перевезення вантажів дорожніми транспортними засобами.

 

3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг.5 лотів:

 

лота

Найменування послуг

Обсяг

1

Перевезення лісоматеріалів круглих

1300 м.куб.

2

Перевезення лісоматеріалів круглих

1300 м.куб.

3

Перевезеннялісоматеріалівкруглих

1300 м.куб.

4

Перевезеннялісоматеріалівкруглих

1300 м.куб.

5

Перевезеннялісоматеріалівкруглих

1300 м.куб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. згідно договору.

 

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.липень-грудень 2014р.

 

4. Процедура закупівлі. Відкриті торги.

 

5. Інформування про процедуру закупівлі:

 

5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалась інформація про закупівлю.www.tender.me.gov.ua.

 

5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про закупівлю (у разі наявності).

 

5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

 

Оголошення №126702, ВДЗ №12(30.05.2014) від 30.05.2014 р.      

 

5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом України “Про здійснення державних закупівель” (далі –Закон).

 

 (відсутнє)

 

5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

 

Повідомлення про акцепт №141865, ВДЗ №37(08.07.2014) від 08.07.2014р.

 

5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, яке було (буде) опубліковане в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщене на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

 

Оголошення про результати торгів№147781, ВДЗ №49(24.07.2014) від 24.07.2014р.

 

5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, яке було (буде) опубліковане у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом).           (відсутнє)

 

6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів.

 

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі.два учасники

 

6.2. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові.

 

1. Фізична особа-підприємець Петрова Марія Дмитрівна

 

2. Фізична особа-підприємець Карачанов В’ячеслав Миколайович

 

6.3. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер обліковоїкарткиплатникаподатків.

 

1. 2862725305

 

2. 2290418294

 

6.4. Місцезнаходження (для юридичної особи) абомісцепроживання (для фізичної особи).

 

1. 61118, м. Харків, пр-т. П’ятдесятиріччя ВЛКСМ, 61 – б, кв. 86.

 

2. 67600, Одеська обл., Біляївський р-н., м. Біляївка, вул. Миру, 90.

 

7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:

 

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час).26.06.2014р. 10:00

 

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час).26.06.2014р. 14:00

 

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів.

 

лот 1 - двіпропозиції

 

лот 2 - дві пропозиції

 

лот 3 - дві пропозиції

 

лот 4 - дві пропозиції

 

лот 5 - дві пропозиції

 

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі

 

(у разі застосування процедури двоступеневих торгів).---

 

7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів:

 

 

 

Номер і дата реєстрації пропозиції конкурсних торгів

Найменування учасника

Ціна пропозиції, грн.

1

2

3

Пропозиція № 437

від 26.06.2014р.

Фізична особа-підприємець

Карачанов В’ячеслав Миколайович

 

Лот № 1- 390000,00 грн.;

 

Лот №2 - 377000,00 грн.;

 

Лот №3- 377000,00 грн.;

 

Лот №4- 377000,00 грн.;

 

Лот №5 - 351000,00 грн.

 

Пропозиція № 438

від 26.06.2014р.

Фізична особа-підприємець

Петрова Марія Дмитрівна

 

Лот №1- 351000,00 грн.;

 

Лот №2 - 351000,00 грн.;

 

Лот №3 - 351000,00 грн.;

 

Лот №4 - 351000,00 грн.;

 

Лот №5- 390000,00 грн.

 

 

 

 

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення.

 

8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:

 

8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:

 

найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів

 

Лот №1- 351000,00 грн.;

 

Лот №2 - 351000,00 грн.;

 

Лот №3 - 351000,00 грн.;

 

Лот №4 - 351000,00 грн.;

 

Лот №4 - 351000,00 грн.

 

найвища ціна пропозиції конкурсних торгів

 

Лот № 1- 390000,00 грн.;

 

Лот №2 - 377000,00 грн.;

 

Лот №3- 377000,00 грн.;

 

Лот №4- 377000,00 грн.;

 

Лот №5- 390000,00 грн.

 

номер та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів.

 

лот 1 - 351000 (триста п’ятдесят одна тисяча) грн.(без ПДВ),

 

лот 2 - 351000 (триста п’ятдесят одна тисяча) грн.(без ПДВ),

 

лот 3 - 351000 (триста п’ятдесят одна тисяча) грн.(без ПДВ),

 

лот 4 - 351000 (триста п’ятдесят одна тисяча) грн.(без ПДВ),

 

лот 5 - 351000 (триста п’ятдесят одна тисяча) грн.(без ПДВ)

 

8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів.Лоти №1-5: 03.07.2014р.

 

9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

 

9.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові.

 

1. Лоти №1-4. Фізична особа-підприємець Петрова Марія Дмитрівна

 

2. Лот №5. Фізична особа-підприємець Карачанов В’ячеслав Миколайович

 

9.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків.

 

1. Лоти №1-4. 2862725305

 

2. Лот №5. 2290418294

 

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс.

 

1. Лоти №1-4. 61118, м. Харків, пр-т. П’ятдесятиріччя ВЛКСМ, 61 – б, кв. 86, 0675711831.

 

2. Лот №5. 67600, Одеська обл., Біляївський р-н., м. Біляївка, вул. Миру, 90, 0982095999.

 

10. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю.

 

лот 1 - 21.07.2014р., 351000 (триста п’ятдесят одна тисяча) грн.(без ПДВ),

 

лот 2 - 21.07.2014р., 351000 (триста п’ятдесят одна тисяча) грн.(без ПДВ),

 

лот 3 - 21.07.2014р., 351000 (триста п’ятдесят одна тисяча) грн.(без ПДВ),

 

лот 4 - 21.07.2014р., 351000 (триста п’ятдесят одна тисяча) грн.(без ПДВ),

 

лот 5 - 21.07.2014р., 351000 (триста п’ятдесят одна тисяча) грн.(без ПДВ).

 

10.1. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару).

 

11. Підстави для прийняття рішення про не укладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце).---

 

12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися:---

 

12.1. Дата прийняття рішення.---

 

12.2. Причини. ---

 

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 Закону, із

 

зазначенням відповідних підстав:

 

13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають установленим законодавством вимогам.

 

1. Фізична особа-підприємець Петрова Марія Дмитрівна

 

2. Фізична особа-підприємець Карачанов В’ячеслав Миколайович

 

13.2. Перелік учасників, які не подали документи, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають установленим законодавством вимогам.

 

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону.

 

1. Фізична особа-підприємець Петрова Марія Дмитрівна

 

2. Фізична особа-підприємець Карачанов В’ячеслав Миколайович

 

13.4. Перелік учасників, щодо яких установлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника.

 

14. Інша інформація (у тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури).

 

-          відмов в участі у процедурі закупівлі не було;

 

-          запити щодо роз'яснення змісту документації не надходили;

 

-          відомості щодо призупинення процедури закупівлі у зв'язку з оскарженням рішень, дій

 

або бездіяльності замовника, - відсутні.

 

15. Склад комітету конкурсних торгів (прізвища, ініціали та посади членів комітету конкурсних торгів):

 

Голова комітету з конкурсних торгів:

 

Падій Олександр Григорович - інженер лісового господарства

 

Секретар комітету з конкурсних торгів:

 

Кузьменко Андрій Володимирович – юрисконсульт 1-ї категорії

 

Члени  комітету з конкурсних торгів:

 

Костенко Микола Іванович - інженер охорони праці

 

Грищенко Віктор Олексійович - провідний інженер лісового господарства

 

Красна Ольга Леонідівна - головний економіст

 

Падій Григорій Петрович - головний інженер

 

Лось Павло Андрійович - головний механік

 

 

 

 

 

Голова  комітету конкурсних торгів

інженер лісового господарства

м.п.

__________________О.Г.Падій

                        (підпис)

 

 

 

 

Олексійович - провідний інженер лісового господарства

 

 

Красна Ольга Леонідівна - головний економіст

Падій Григорій Петрович - головний інженер

Лось Павло Андрійович - головний механік

 

 

Голова  комітету конкурсних торгів

інженер лісового господарства

м.п.

__________________О.Г.Падій

                        (підпис)

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Наказ Міністерства економіки України

 

26.07.2010 № 922 (у редакції наказу Міністерства

 

економічного розвитку і торгівлі України

 

від 27.12.2011 № 428)

 

ЗВІТ

 

про результати проведення процедур відкритих

 

і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації

 

N2від 28.07.2014 року

 

 

 

1. Замовник:

 

1.1. Найменування.Державне підприємство «Остерське лісове господарство»

 

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ.00993544

 

1.3. Місцезнаходження.Чернігівська обл., м.Остер, вул.1 Травня, 8, 17044

 

1.4. Посадові  особи  замовника,   уповноважені   здійснювати зв'язок  з  учасниками  (прізвище,  ім'я,  по батькові,  посада та адреса,  номер  телефону  та   телефаксу   із   зазначенням   коду міжміського телефонного зв'язку, е-mail). Падій Олександр Григорович, голова комітету з конкурсних торгів, інженер лісового господарства, м.Остер, вул.1 Травня, 8, тел./факс: (04646) 4-32-25/4-32-27.

 

1.5. Головний   розпорядник  коштів  (повне  найменування  та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ).

 

Державне підприємство «Остерське лісове господарство», 00993544

 

 2. Джерело фінансування закупівлі. кошти підприємства.

 

3. Предмет закупівлі:

 

3.1. Найменування. код ДК 016:2010 - 19.20.2.Паливо рідинне та газ; оливи мастильні.

 

3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг.12 лотів:

 

лота

Найменування товарів

Кількість, л.

1

Бензин А-95(по скретч-карткам)

10000

2

Бензин А-95(по скретч-карткам)

10000

3

Бензин А-92

20000

4

Бензин А-92

20000

5

Дизпаливо

120000

6

Дизпаливо

120000

7

Мастило М10Г2К

2000

8

Мастило М 8В

2000

9

Мастило ТАП-15В

800

10

Мастило І – 40А

2000

11

Мастило М 10 В2

2000

12

Мастило SAE 15W40 турбодизель

1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.

 

вул. Радянська, 1, м. Остер, Козелецький р-н., Чернігівської обл.

 

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.липень-грудень 2014р.

 

4. Процедура закупівлі. Відкриті торги.

 

5. Інформування про процедуру закупівлі:

 

5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалась інформація про закупівлю.www.tender.me.gov.ua.

 

5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про закупівлю (у разі наявності).

 

5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

 

Оголошення №126582, ВДЗ №12(30.05.2014) від 30.05.2014р.                   

 

5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом України “Про здійснення державних закупівель” (далі –Закон).

 

AnnouncerofthePublicPurchasing№005386, APP №12 (30.05.2014) dated 30.05.2014

 

5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

 

Повідомлення про акцепт №141881, ВДЗ №37(08.07.2014) від 08.07.2014р.

 

5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, яке було (буде) опубліковане в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщене на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

 

Оголошення про результати торгів№147877, ВДЗ №49(24.07.2014) від 24.07.2014р.

 

5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, яке було (буде) опубліковане у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом).

 

Tenderingresultsannouncement№006950, APP №51 (28.07.2014) dated 28.07.2014

 

6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів.

 

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі.5 учасників.

 

6.2. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові.

 

 1. 1.      Товариство з обмеженою відповідальністю Виробничо-торгівельна фірма «Авіас»
 2. 2.      Товариство з обмеженою відповідальністю «Салім Груп»
 3. 3.      Приватне підприємство «Фонтекс-Агро»
 4. 4.      Товариство з обмеженою відповідальністю «Едланд-М»
 5. 5.      Товариство з обмеженою відповідальністю «Промислові мастила - Центр»

 

6.3. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків.

 

 1. 1.      32560942
 2. 2.      36385393
 3. 3.      37022009
 4. 4.      33469370
 5. 5.      38257222

 

6.4. Місцезнаходження (для юридичної особи) абомісцепроживання (для фізичної особи).

 

 1. 1.      14017, м. Чернігів, вул. Любецька, 28
 2. 2.      01011, м. Київ, вул. Рибальська, 2
 3. 3.      14001, м. Чернігів, вул. Ціолковського, 30
 4. 4.      14037, м. Чернігів, вул. Інструментальна, 2
 5. 5.      07300, Київська обл., м. Вишгород, вул. Ватутіна, 69-б, Чернігівська філія 14026, м. Чернігів, вул. Любецька, 179

 

7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:

 

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час).26.06.2014р. 10:00

 

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час).26.06.2014р. 11:00

 

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів.

 

лота

Кількістьпропозицій

1

три пропозиції

2

три пропозиції

3

три пропозиції

4

три пропозиції

5

три пропозиції

6

три пропозиції

7

три пропозиції

8

три пропозиції

9

чотири пропозиції

10

три пропозиції

11

три пропозиції

12

чотири пропозиції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі.---

 

(у разі застосування процедури двоступеневих торгів).---

 

7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів:

 

 

 

Номер і дата реєстрації пропозиції конкурсних торгів

Найменування учасника

Ціна пропозиції, грн.

1

2

3

    № 429

   25.06.2014р.

 

Товариство з обмеженою відповідальністю Виробничо-торгівельна фірма «Авіас»

№1 - 149000,00 грн.

(з ПДВ);

№2 - 149000,00  грн.

(з ПДВ);

 

1

2

3

      № 432     26.06.2014р.

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Салім Груп»

           

 

№3 - 298000,00  грн.

(з ПДВ);

№4 - 293000,00  грн.

(з ПДВ);

№5 - 1722000,00  грн.

(з ПДВ);

№6 - 1740000,00  грн.

(з ПДВ);

№7 - 41800,00  грн.

(з ПДВ);

№8 - 43000,00  грн.

(з ПДВ);

№9 - 17600,00  грн.

(з ПДВ);

№10 – 42900,00  грн.

(з ПДВ);

№11 - 42600,00  грн.

(з ПДВ)

№12 - 27500,00  грн.

(з ПДВ)

 

       № 433

   26.06.2014р.

 

Приватне підприємство «Фонтекс-Агро»

№1 - 144000,00  грн.

(з ПДВ);

№2 - 144000,00  грн.

(з ПДВ);

№3 - 284000,00  грн.

(з ПДВ);

№4 – 284000,00  грн.

(з ПДВ);

№5 - 1632000,00  грн.

(з ПДВ);

№6 - 1632000,00  грн.

(з ПДВ);

№7 - 31000,00  грн.

(з ПДВ);

№8 - 32000,00  грн.

(з ПДВ);

№9 - 12800,00  грн.

(з ПДВ);

№10 – 31000,00  грн.

(з ПДВ);

№11 - 31000,00  грн.

(з ПДВ)

№12 - 30000,00  грн.

(з ПДВ)

        № 434

   26.06.2014р.

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Едланд-М»

№1 - 148000,00  грн.

(з ПДВ);

№2 - 148000,00  грн.

(з ПДВ);

№3 - 290000,00  грн.

(з ПДВ);

№4 – 290000,00  грн.

(з ПДВ);

№5 - 1740000,00  грн.

(з ПДВ);

№6 - 1740000,00  грн.

(з ПДВ);

№7 - 31200,00  грн.

(з ПДВ);

№8 - 32200,00  грн.

(з ПДВ);

№9 - 12880,00  грн.

(з ПДВ);

№10 – 31200,00  грн.

(з ПДВ);

№11 - 31200,00  грн.

(з ПДВ)

№12 - 30100,00  грн.

(з ПДВ)

 

       № 435

   26.06.2014р.

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Промислові мастила - Центр»

№9 – 18480,00   грн.

(з ПДВ);

№12 – 25000,00 грн.

(з ПДВ)

 

 

 

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення.

 

Відхилено пропозицію конкурсних торгів №434 (ТОВ «Едланд-М»), відповідно до пункту 3 частини 1 статті 29 Закону України «Про здійснення державних закупівель», як таку, що не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

 

8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:

 

8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:

 

найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів

 

лот 1 - 144000 грн.

 

лот 2 - 144000 грн.

 

лот 3 - 284000 грн.

 

лот 4 - 284000 грн.

 

лот 5 - 1632000 грн.

 

лот 6 - 1632000 грн.

 

лот 7 - 31000 грн.

 

лот 8 - 32000 грн.

 

лот 9 - 12800 грн.

 

лот 10 - 31000 грн.

 

лот 11 - 31000 грн.

 

лот 12 - 25000  грн.

 

найвища ціна пропозиції конкурсних торгів

 

лот 1 - 149000 грн.

 

лот 2 - 149000 грн.

 

лот 3 - 298000 грн.

 

лот 4 - 293000 грн.

 

лот 5 - 1722000 грн.

 

лот 6 - 1740000 грн.

 

лот 7 - 41800 грн.

 

лот 8 - 43000 грн.

 

лот 9 - 18480 грн.

 

лот 10 - 42900 грн.

 

лот 11 - 42600 грн.

 

лот 12 - 30000  грн.

 

8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів.Лоти №1-12: 03.07.2014р.

 

9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

 

9.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові.

 

1. Лоти №1-11. Приватне підприємство "ФОНТЕКС-АГРО"

 

2. Лот №12. Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРОМИСЛОВІ МАСТИЛА-ЦЕНТР"

 

9.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків.

 

№1-11. 37022009

 

2. Лот №12. 38257222

 

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс.

 

1. Лоти №1-11. 14001, м. Чернігів, вул. Ціолковського, буд. 30, 0462662584.

 

2. Лот №12. 07300, Київська обл., м. Вишгород, вул. Ватутіна, буд. 69Б, 0444923086.

 

10. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю.

 

лота

Дата

Сума

1

21.07.2014р.

144000 (сто сорок чотири тисячі) грн.(з ПДВ),

2

21.07.2014р.

144000 (сто сорок чотири тисячі) грн.(з ПДВ),

3

21.07.2014р.

284000 (двісті вісімдесят чотири тисячі) грн.(з ПДВ),

4

21.07.2014р.

284000 (двісті вісімдесят чотири тисячі) грн.(з ПДВ),

5

21.07.2014р.

1632000 (один мільйон шістсот тридцять дві тисячі) грн.(з ПДВ),

6

21.07.2014р.

1632000 (один мільйон шістсот тридцять дві тисячі) грн.(з ПДВ),

7

21.07.2014р.

31000 (тридцять одна тисяча) грн.(з ПДВ),

8

21.07.2014р.

32000 (тридцять дві тисячі) грн.(з ПДВ),

9

21.07.2014р.

12800 (дванадцять тисяч вісімсот) грн.(з ПДВ),

10

21.07.2014р.

31000 (тридцять одна тисяча) грн.(з ПДВ),

11

21.07.2014р.

31000 (тридцять одна тисяча) грн.(з ПДВ),

12

21.07.2014р.

25000 (двадцять п’ять тисяч) грн.(з ПДВ)

 

 

 

10.1. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару).

 

№ лоту

Найменування товару

Кількість

Одиниці виміру

Ціна

1

Бензин А-95(по скретч-карткам)

1

л.

19 грн. (з ПДВ)

2

Бензин А-95(по скретч-карткам)

1

л.

15 грн. (з ПДВ)

3

Бензин А-92

1

л.

18 грн. (з ПДВ)

4

Бензин А-92

1

л.

18 грн. (з ПДВ)

5

Дизпаливо

1

л.

18 грн. (з ПДВ)

6

Дизпаливо

1

л.

18 грн. (з ПДВ)

7

Мастило М10Г2К

1

л.

18 грн. (з ПДВ)

8

Мастило М 8В

1

л.

18 грн. (з ПДВ)

9

Мастило ТАП-15В

1

л.

18 грн. (з ПДВ)

10

Мастило І – 40А

1

л.

18 грн. (з ПДВ)

11

Мастило М 10 В2

1

л.

18 грн. (з ПДВ)

12

Мастило SAE 15W40 турбодизель

1

л.

30 грн. (з ПДВ)

 

 

 

11. Підстави для прийняття рішення про не укладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце).---

 

12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися:---

 

12.1. Дата прийняття рішення.---

 

12.2. Причини. ---

 

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 Закону, із

 

зазначенням відповідних підстав:

 

13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають установленим законодавством вимогам.

 

1.       Товариство з обмеженою відповідальністю Виробничо-торгівельна фірма «Авіас»

 

2.       Товариство з обмеженою відповідальністю «Салім Груп»

 

3.       Приватне підприємство «Фонтекс-Агро»

 

4.       Товариство з обмеженою відповідальністю «Едланд-М»

 

5.       Товариство з обмеженою відповідальністю «Промислові мастила - Центр»

 

13.2. Перелік учасників, які не подали документи, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають установленим законодавством вимогам.

 

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону.

 

1.       Товариство з обмеженою відповідальністю Виробничо-торгівельна фірма «Авіас»

 

2.       Товариство з обмеженою відповідальністю «Салім Груп»

 

3.       Приватне підприємство «Фонтекс-Агро»

 

4.       Товариство з обмеженою відповідальністю «Едланд-М»

 

5.       Товариство з обмеженою відповідальністю «Промислові мастила - Центр»13.4. Перелік учасників, щодо яких установлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника.

 

14. Інша інформація (у тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури).

 

-          запити щодо роз'яснення змісту документації не надходили;

 

-          відомості щодо призупинення процедури закупівлі у зв'язку з оскарженням рішень, дій

 

або бездіяльності замовника, - відсутні.

 

15. Склад комітету конкурсних торгів (прізвища, ініціали та посади членів комітету конкурсних торгів):

 

Голова комітету з конкурсних торгів:

 

Падій Олександр Григорович - інженер лісового господарства

 

Секретар комітету з конкурсних торгів:

 

Кузьменко Андрій Володимирович – юрисконсульт 1-ї категорії

 

Члени  комітету з конкурсних торгів:

 

Костенко Микола Іванович - інженер охорони праці

 

Грищенко Віктор Олексійович - провідний інженер лісового господарства

 

Красна Ольга Леонідівна - головний економіст

 

Падій Григорій Петрович - головний інженер

 

Лось Павло Андрійович - головний механік

 

Голова  комітету конкурсних торгів

інженер лісового господарства

м.п.

__________________О.Г.Падій

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Наказ Міністерства економіки України

 

26.07.2010 № 922 (у редакції наказу Міністерства

 

економічного розвитку і торгівлі України

 

від 27.12.2011 № 428)

 

ЗВІТ

 

про результати проведення процедур відкритих

 

і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації

 

N3від 05.08.2014 року

 

 

 

1. Замовник:

 

1.1. Найменування.Державне підприємство «Остерське лісове господарство»

 

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ.00993544

 

1.3. Місцезнаходження.Чернігівська обл., м.Остер, вул.1 Травня, 8, 17044

 

1.4. Посадові  особи  замовника,   уповноважені   здійснювати зв'язок  з  учасниками  (прізвище,  ім'я,  по батькові,  посада та адреса,  номер  телефону  та   телефаксу   із   зазначенням   коду міжміського телефонного зв'язку, е-mail). Падій Олександр Григорович, голова комітету з конкурсних торгів, інженер лісового господарства, м.Остер, вул.1 Травня, 8, тел./факс: (04646) 4-32-25/4-32-27.

 

1.5. Головний   розпорядник  коштів  (повне  найменування  та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ).

 

Державне підприємство «Остерське лісове господарство», 00993544

 

 2. Джерело фінансування закупівлі. кошти підприємства.

 

3. Предмет закупівлі:

 

3.1. Найменування. код ДК 016:2010 - 02.40.1. Послуги, пов'язані з лісівництвом

 

3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг.54 лотів:

 

 

 

лота

Найменування послуг

Обсяг

Одиниця

виміру

1

Рубка головного користування

1000

м.куб.

2

Рубка головного користування

1000

м.куб.

3

Рубка головного користування

1000

м.куб.

4

Рубка головного користування

1000

м.куб.

5

Рубка головного користування

1000

м.куб.

6

Рубка головного користування

1000

м.куб.

7

Рубка головного користування

1000

м.куб.

8

Рубка головного користування

1000

м.куб.

9

Рубка головного користування

1000

м.куб.

10

Рубка головного користування

1000

м.куб.

11

Рубка головного користування

1300

м.куб.

12

Рубка головного користування

1500

м.куб.

13

Рубка головного користування

1000

м.куб.

14

Рубка головного користування

1000

м.куб.

15

Рубка головного користування

1000

м.куб.

16

Рубка головного користування

1500

м.куб.

17

Рубка головного користування

1000

м.куб.

18

Рубка головного користування

1000

м.куб.

19

Рубка головного користування

1000

м.куб.

20

Рубка головного користування

1000

м.куб.

21

Рубка головного користування

1000

м.куб.

22

Суцільна санітарна рубка

1000

м.куб.

23

Суцільна санітарна рубка

1000

м.куб.

24

Суцільна санітарна рубка

1000

м.куб.

25

Суцільна санітарна рубка

1000

м.куб.

26

Суцільна санітарна рубка

1000

м.куб.

27

Суцільна санітарна рубка

1000

м.куб.

28

Прорідження

5/100

га/ м.куб.

29

Прорідження

5/100

га/ м.куб.

30

Прорідження

5/100

га/ м.куб.

31

Прорідження

5/100

га/ м.куб.

32

Прохідна рубка

6/180

га/ м.куб.

33

Прохідна рубка

6/180

га/ м.куб.

34

Прохідна рубка

6/180

га/ м.куб.

35

Прохідна рубка

6/180

га/ м.куб.

36

Прохідна рубка

6/180

га/ м.куб.

37

Вибіркова санітарна рубка

40/560

га/ м.куб.

38

Вибіркова санітарна рубка

40/560

га/ м.куб.

39

Вибіркова санітарна рубка

40/560

га/ м.куб.

40

Вибіркова санітарна рубка

40/560

га/ м.куб.

41

Вибіркова санітарна рубка

40/560

га/ м.куб.

42

Вибіркова санітарна рубка

40/560

га/ м.куб.

43

Вибіркова санітарна рубка

40/560

га/ м.куб.

44

Вибіркова санітарна рубка

40/560

га/ м.куб.

45

Вибіркова санітарна рубка

40/560

га/ м.куб.

46

Вибіркова санітарна рубка

40/560

га/ м.куб.

47

Вибіркова санітарна рубка

40/560

га/ м.куб.

48

Вибіркова санітарна рубка

40/560

га/ м.куб.

49

Вибіркова санітарна рубка

40/560

га/ м.куб.

50

Вибіркова санітарна рубка

40/560

га/ м.куб.

51

Вибіркова санітарна рубка

40/560

га/ м.куб.

52

Вибіркова санітарна рубка

40/560

га/ м.куб.

53

Інші рубки (будівництво лісових шляхів)

500

м.куб.

54

Інші рубки (будівництво лісових шляхів)

500

м.куб.

 

 

 

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. згідно договору

 

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.липень-грудень 2014р.

 

4. Процедура закупівлі. Відкриті торги.

 

5. Інформування про процедуру закупівлі:

 

5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалась інформація про закупівлю.www.tender.me.gov.ua.

 

5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про закупівлю (у разі наявності).

 

5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

 

Оголошення №126747, ВДЗ №12(30.05.2014) від 30.05.2014р.                   

 

5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом України “Про здійснення державних закупівель” (далі –Закон).

 

5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

 

Повідомлення про акцепт №145914, ВДЗ №45(18.07.2014) від 18.07.2014р.

 

5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, яке було (буде) опубліковане в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщене на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

 

Оголошення про результати торгів№151170, ВДЗ №56(04.08.2014) від 04.08.2014р.

 

5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, яке було (буде) опубліковане у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом).

 

6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів.

 

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі.4 учасники.

 

6.2. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові.

 

1.       Фізична особа підприємець Семко Михайло Ярославович

 

2.       Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРО ТРАНС ЛІС"

 

3.       Фізична особа підприємець Мельник Людмила Михайлівна

 

4.       Фізична особа підприємець Купченко Сергій Миколайович

 

6.3. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер обліковоїкарткиплатникаподатків.

 

 1. 1.      2405617272
 2. 2.      35822394
 3. 3.      2683608766
 4. 4.      2411610214

 

6.4. Місцезнаходження (для юридичної особи) абомісцепроживання (для фізичної особи).

 

 1. 1.             Івано-Франківська область, Рожнятівський район, с. Закерничне, вул. Миру, 4

 

2.       02002, м. Київ, Дніпровський р-н., вул. М.Раскової, 19

 

3.       11240, Житомирська область, Ємільчинський район, с. Мокляки

 

4.       Чернігівська область, Борзнянський район, с. Високе, вул. Молодіжна, 11

 

7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:

 

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час).08.07.2014 р. 10:00

 

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час).08.07.2014 р. 16:00

 

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів.

 

лота

Кількістьпропозицій

1

 

2

дві пропозиції

3

дві пропозиції

4

дві пропозиції

5

дві пропозиції

6

дві пропозиції

7

дві пропозиції

8

дві пропозиції

9

дві пропозиції

10

дві пропозиції

11

дві пропозиції

12

дві пропозиції

13

дві пропозиції

14

дві пропозиції

15

дві пропозиції

16

дві пропозиції

17

дві пропозиції

18

дві пропозиції

19

дві пропозиції

20

дві пропозиції

21

дві пропозиції

22

дві пропозиції

23

дві пропозиції

24

дві пропозиції

25

дві пропозиції

26

дві пропозиції

27

дві пропозиції

28

дві пропозиції

29

дві пропозиції

30

дві пропозиції

31

дві пропозиції

32

дві пропозиції

33

дві пропозиції

34

дві пропозиції

35

дві пропозиції

36

дві пропозиції

37

дві пропозиції

38

дві пропозиції

39

дві пропозиції

40

дві пропозиції

41

дві пропозиції

42

дві пропозиції

43

дві пропозиції

44

дві пропозиції

45

дві пропозиції

46

дві пропозиції

47

дві пропозиції

48

дві пропозиції

49

дві пропозиції

50

дві пропозиції

51

дві пропозиції

52

дві пропозиції

53

дві пропозиції

54

дві пропозиції

 

 

 

 

 

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі.---

 

(у разі застосування процедури двоступеневих торгів).---

 

7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів:

 

 

 

 

 

 

 

Номер і дата реєстрації пропозиції конкурсних торгів

Найменування учасника

Ціна пропозиції, грн.

1

2

3

№1

08.07.2014р.

Фізична особа підприємець Семко Михайло Ярославович

Лот №1 - 85000,00  грн.

(з ПДВ);

Лот №4 – 85000,00    грн.

(з ПДВ);

Лот №5 - 80000,00  грн.

(з ПДВ);

Лот №6 - 80000,00  грн.

(з ПДВ);

Лот №7 - 80000,00  грн.

(з ПДВ);

Лот №8 - 85000,00    грн.

(з ПДВ);

Лот №9 - 80000,00  грн.

(з ПДВ);

Лот №10 – 85000,00    грн.

(з ПДВ);

Лот №11 - 110500,00  грн.

(з ПДВ)

Лот №12 - 120000,00  грн.

(з ПДВ)

Лот №16 – 127500,00  грн.

(з ПДВ);

Лот №22 – 80000,00  грн.

(з ПДВ);

Лот №23 - 85000,00  грн.

(з ПДВ)

Лот №24 - 80000,00   грн.

(з ПДВ)

Лот №30 - 9000,00 грн.

(з ПДВ);

Лот №31 - 9000,00  грн.

(з ПДВ);

Лот №32 - 16200,00 грн.

(з ПДВ);

Лот №37 - 44800,00  грн.

(з ПДВ);

Лот №38 - 44800,00  грн.

(з ПДВ);

Лот №39 - 44800,00  грн.

(з ПДВ);

Лот №40 – 44800,00  грн.

(з ПДВ);

Лот №44 - 47600,00 грн.

(з ПДВ);

Лот №46 – 44800,00  грн.

(з ПДВ);

Лот №47 - 44800,00  грн.

(з ПДВ)

№2

08.07.2014р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Агро транс ліс»

Лот №1 - 80000,00  грн.

(з ПДВ);

Лот №4 – 83000,00    грн.

(з ПДВ);

Лот №5 - 85000,00  грн.

(з ПДВ);

Лот №6 - 83000,00  грн.

(з ПДВ);

Лот №7 - 85000,00  грн.

(з ПДВ);

Лот №12 - 124500,00  грн.

(з ПДВ)

Лот №16 – 124500,00  грн.

(з ПДВ);

Лот №22 – 85000,00  грн.

(з ПДВ);

Лот №24 - 85000,00   грн.

(з ПДВ)

Лот №30 - 9500,00 грн.

(з ПДВ);

Лот №32 - 9500,00 грн.

(з ПДВ);

Лот №37 - 47600,00  грн.

(з ПДВ);

Лот №38 - 47600,00  грн.

(з ПДВ);

Лот №39 - 47600,00  грн.

(з ПДВ);

Лот №44 - 44800,00 грн.

(з ПДВ);

Лот №47 - 47600,00  грн.

(з ПДВ);

№3

08.07.2014р.

Фізична особа підприємець Мельник Людмила Михайлівна

Лот №2 - 67000,00  грн.;

Лот №3 – 67000,00  грн.;

Лот №8 - 87000,00    грн.;

Лот №9 - 83000,00  грн.;

Лот №10 – 87000,00    грн.;

Лот №11 - 87000,00      грн.;

Лот №13 - 70000,00  грн.;

Лот №14 – 70000,00  грн.;

Лот №15 – 70000,00  грн.;

Лот №17 - 75000,00  грн.;

Лот №18 - 75000,00   грн.;

Лот №19 - 75000,00   грн.;

Лот №20 - 75000,00   грн.;

Лот №21 - 75000,00   грн.;

Лот №23 - 87000,00  грн.;

Лот №25 - 67000,00  грн.;

Лот №26 - 67000,00  грн.;

Лот №27 – 75000,00   грн.

Лот №28 - 7000,00 грн.;

Лот №29 – 7500,00 грн.;

Лот №33 - 12600,00  грн.;

Лот №34 - 12600,00  грн.;

Лот №35 - 12600,00  грн.;

Лот №36 - 13500,00  грн.;

Лот №40 - 47600,00  грн.;

Лот №41 – 42000,00  грн.;

Лот №42 - 39200,00 грн.;

Лот №43- 39200,00 грн.;

Лот №45 - 39200,00 грн.

 Лот №48 – 42000,00    грн.;

Лот №49 - 42000,00    грн.;

Лот №50 - 42000,00    грн.;

Лот №51 - 42000,00    грн.;

Лот №52 - 42000,00    грн.;

Лот №53 - 37500,00  грн.;

Лот №54 37500,00  грн..

№4

08.07.2014р.

Фізична особа підприємець Купченко Сергій Миколайович

Лот №2 - 70000,00  грн.;

Лот №3 – 70000,00  грн.;

Лот №13 - 67000,00  грн.;

Лот №14 - 67000,00  грн.;

Лот №15 - 67000,00  грн.;

Лот №17 - 72000,00    грн.;

Лот №18 - 72000,00    грн.;

Лот №19 – 72000,00    грн.;

Лот №20 - 72000,00    грн.;

Лот №21 - 72000,00    грн.;

Лот №25 – 75000,00    грн.;

Лот №26 – 70000,00  грн.;

Лот №27 - 67000,00  грн.;

Лот №28 - 7500,00   грн.;

Лот №29 - 7000,00 грн.;

Лот №31 - 9200,00  грн.;

Лот №33 - 13500,00 грн.;

Лот №34 - 13500,00 грн.;

Лот №35 - 13500,00 грн.;

Лот №36 - 12600,00  грн.;

Лот №41 – 39200,00  грн.;

Лот №42 - 42000,00 грн.;

Лот №43 – 42000,00 грн.;

Лот №45 - 42000,00 грн.;

Лот №46 - 47600,00  грн.;

Лот №48 - 39200,00  грн.;

Лот №49 - 39200,00  грн.;

Лот №50 - 39200,00  грн.;

Лот №51 – 39200,00  грн.;

Лот №52 - 39200,00  грн.;

Лот №53- 33500,00 грн.;

Лот №54- 33500,00 грн..

 

 

 

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення.---

 

8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:

 

8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:

 

найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів

 

 

 

лота

Сума

1

80000 (вісімдесят тисяч) грн. (з ПДВ)

2

67000 (шістдесят сім тисяч) грн.

3

67000 (шістдесят сім тисяч) грн.

4

83000 (вісімдесят три тисячі) грн. (з ПДВ)

5

80000 (вісімдесят тисяч) грн. (з ПДВ)

6

80000 (вісімдесят тисяч) грн. (з ПДВ)

7

80000 (вісімдесят тисяч) грн. (з ПДВ)

8

85000 (вісімдесят п’ять тисяч) грн. (з ПДВ)

9

80000 (вісімдесят тисяч) грн. (з ПДВ)

10

85000 (вісімдесят п’ять тисяч) грн. (з ПДВ)

11

110500 (сто десять тисяч п’ятсот) грн. (з ПДВ)

12

120000 (сто двадцять тисяч) грн. (з ПДВ)

13

67000 (шістдесят сім тисяч) грн. (без ПДВ)

14

67000 (шістдесят сім тисяч) грн. (без ПДВ)

15

67000 (шістдесят сім тисяч) грн. (без ПДВ)

16

124500 (сто двадцять чотири тисячі п’ятсот) грн. (з ПДВ)

17

72000 (сімдесят дві тисячі) грн. (без ПДВ)

18

72000 (сімдесят дві тисячі) грн. (без ПДВ)

19

72000 (сімдесят дві тисячі) грн. (без ПДВ)

20

72000 (сімдесят дві тисячі) грн. (без ПДВ)

21

72000 (сімдесят дві тисячі) грн. (без ПДВ)

22

80000 (вісімдесят тисяч) грн. (з ПДВ)

23

85000 (вісімдесят п’ять тисяч) грн. (з ПДВ)

24

80000 (вісімдесят тисяч) грн. (з ПДВ)

25

67000 (шістдесят сім тисяч) грн. (без ПДВ)

26

67000 (шістдесят сім тисяч) грн. (без ПДВ)

27

67000 (шістдесят сім тисяч) грн. (без ПДВ)

28

7000 (сім тисяч) грн. (без ПДВ)

29

7000 (сім тисяч) грн. (без ПДВ)

30

9000 (дев’ять тисяч) грн. (з ПДВ)

31

9000 (дев’ять тисяч) грн. (з ПДВ)

32

16200 (шістнадцять тисяч двісті) грн. (з ПДВ)

33

12600 (дванадцять тисяч шістсот) грн. (без ПДВ)

34

12600 (дванадцять тисяч шістсот) грн. (без ПДВ)

35

12600 (дванадцять тисяч шістсот) грн. (без ПДВ)

36

12600 (дванадцять тисяч шістсот) грн. (без ПДВ)

37

44800 (сорок чотири тисячі вісімсот) грн. (з ПДВ)

38

44800 (сорок чотири тисячі вісімсот) грн. (з ПДВ)

39

44800 (сорок чотири тисячі вісімсот) грн. (з ПДВ)

40

44800 (сорок чотири тисячі вісімсот) грн. (з ПДВ)

41

39200 (тридцять дев’ять тисяч двісті) грн. (без ПДВ)

42

39200 (тридцять дев’ять тисяч двісті) грн. (без ПДВ)

43

39200 (тридцять дев’ять тисяч двісті) грн. (без ПДВ)

44

44800 (сорок чотири тисячі вісімсот) грн. (з ПДВ)

45

39200 (тридцять дев’ять тисяч двісті) грн. (без ПДВ)

46

44800 (сорок чотири тисячі вісімсот) грн. (з ПДВ)

47

44800 (сорок чотири тисячі вісімсот) грн. (з ПДВ)

48

39200 (тридцять дев’ять тисяч двісті) грн. (без ПДВ)

49

39200 (тридцять дев’ять тисяч двісті) грн. (без ПДВ)

50

39200 (тридцять дев’ять тисяч двісті) грн. (без ПДВ)

51

39200 (тридцять дев’ять тисяч двісті) грн. (без ПДВ)

52

39200 (тридцять дев’ять тисяч двісті) грн. (без ПДВ)

53

33500 (тридцять три тисячі п’ятсот) грн. (без ПДВ)

54

33500 (тридцять три тисячі п’ятсот) грн. (без ПДВ)

 

 

 

найвища ціна пропозиції конкурсних торгів:

 

Лот №1 - 85000,00  грн.

 

Лот №2 - 70000,00  грн.;

 

Лот №3 – 70000,00  грн.;

 

Лот №4 – 85000,00   грн.

 

Лот №5 - 85000,00  грн.

 

Лот №6 - 83000,00  грн.

 

Лот №7 - 85000,00  грн.

 

Лот №8 - 87000,00  грн.;

 

Лот №9 - 83000,00  грн.;

 

Лот №10 – 87000,00   грн.;

 

Лот №11 - 110500,00  грн.

 

Лот №12 - 124500,00  грн.;

 

Лот №13 - 70000,00  грн.;

 

Лот №14 – 70000,00  грн.;

 

Лот №15 – 70000,00  грн.;

 

Лот №16 – 127500,00  грн.

 

Лот №17 - 75000,00  грн.;

 

Лот №18 - 75000,00   грн.;

 

Лот №19 - 75000,00   грн.;

 

Лот №20 - 75000,00   грн.;

 

Лот №21 - 75000,00   грн.;

 

Лот № 22 – 85000,00  грн.

 

Лот №23 - 87000,00  грн.;

 

Лот №24 - 85000,00   грн.

 

Лот №25 – 75000,00    грн.;

 

Лот №26 – 70000,00  грн.;

 

Лот №27 – 75000,00   грн.

 

Лот №28 - 7500,00   грн.;

 

Лот №29 – 7500,00 грн.;

 

Лот №30 - 9500,00 грн.

 

Лот №31 - 9200,00  грн.;

 

Лот №32 - 16200,00 грн.

 

Лот №33 - 13500,00 грн.;

 

Лот №34 - 13500,00 грн.;

 

Лот №35 - 13500,00 грн.;

 

Лот №36 - 13500,00  грн.;

 

Лот №37 - 47600,00  грн.

 

Лот №38 - 47600,00  грн.

 

Лот №39 - 47600,00  грн.

 

Лот №40 - 47600,00  грн.;

 

Лот №41 – 42000,00  грн.;

 

Лот №42 - 42000,00 грн.;

 

Лот №43 – 42000,00 грн.;

 

Лот №44 - 47600,00 грн.

 

Лот №45 - 42000,00 грн.;

 

Лот №46 - 47600,00  грн.;

 

Лот №47 - 47600,00  грн.

 

Лот №48 – 42000,00    грн.;

 

Лот №49 - 42000,00    грн.;

 

Лот №50 - 42000,00    грн.;

 

Лот №51 - 42000,00    грн.;

 

Лот №52 - 42000,00    грн.;

 

Лот №53 - 37500,00  грн.;

 

Лот №54 37500,00  грн..

 

 

 

8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів.Лоти №1-54: 15.07.2014р.

 

9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

 

9.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові.

 

1.       Фізична особа підприємець Семко Михайло Ярославович,

 

по лотам №: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 23, 24, 30, 31, 32, 37, 38, 39, 40, 46, 47.

 

2.       Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРО ТРАНС ЛІС"

 

по лотам №: 1, 4, 16, 44.

 

3.       Фізична особа підприємець Мельник Людмила Михайлівна

 

по лотам №: 2, 3, 25, 26, 28, 33, 34, 35, 42, 43, 45.

 

4.       Фізична особа підприємець Купченко Сергій Миколайович

 

по лотам №:13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 29, 36, 41, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54.

 

9.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер обліковоїкарткиплатникаподатків.

 

 1. 5.      2405617272 (по лотам №: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 23, 24, 30, 31, 32, 37, 38, 39, 40, 46, 47)
 2. 6.      35822394 (по лотам №: 1, 4, 16, 44).
 3. 7.      2683608766 (по лотам №: 2, 3, 25, 26, 28, 33, 34, 35, 42, 43, 45).
 4. 8.      2411610214 (по лотам №:13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 29, 36, 41, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54).

 

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс.

 

 1. 1.             Івано-Франківська область, Рожнятівський район, с. Закерничне, вул. Миру, 4 (по лотам №: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 23, 24, 30, 31, 32, 37, 38, 39, 40, 46, 47)

 

2.       02002, м. Київ, Дніпровський р-н., вул. М.Раскової, 19

 

(по лотам №: 1, 4, 16, 44).

 

3.       11240, Житомирська область, Ємільчинський район, с. Мокляки

 

(по лотам №: 2, 3, 25, 26, 28, 33, 34, 35, 42, 43, 45)

 

4.       Чернігівська область, Борзнянський район, с. Високе, вул. Молодіжна, 11

 

(по лотам №:13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 29, 36, 41, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54)

 

10. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю.

 

 

 

лота

Дата

Сума

1

30.07.2014

80000 (вісімдесят тисяч) грн. (з ПДВ)

2

30.07.2014

67000 (шістдесят сім тисяч) грн.

3

30.07.2014

67000 (шістдесят сім тисяч) грн.

4

30.07.2014

83000 (вісімдесят три тисячі) грн. (з ПДВ)

5

30.07.2014

80000 (вісімдесят тисяч) грн. (з ПДВ)

6

30.07.2014

80000 (вісімдесят тисяч) грн. (з ПДВ)

7

30.07.2014

80000 (вісімдесят тисяч) грн. (з ПДВ)

8

30.07.2014

85000 (вісімдесят п’ять тисяч) грн. (з ПДВ)

9

30.07.2014

80000 (вісімдесят тисяч) грн. (з ПДВ)

10

30.07.2014

85000 (вісімдесят п’ять тисяч) грн. (з ПДВ)

11

30.07.2014

110500 (сто десять тисяч п’ятсот) грн. (з ПДВ)

12

30.07.2014

120000 (сто двадцять тисяч) грн. (з ПДВ)

13

30.07.2014

67000 (шістдесят сім тисяч) грн. (без ПДВ)

14

30.07.2014

67000 (шістдесят сім тисяч) грн. (без ПДВ)

15

30.07.2014

67000 (шістдесят сім тисяч) грн. (без ПДВ)

16

30.07.2014

124500 (сто двадцять чотири тисячі п’ятсот) грн. (з ПДВ)

17

30.07.2014

72000 (сімдесят дві тисячі) грн. (без ПДВ)

18

30.07.2014

72000 (сімдесят дві тисячі) грн. (без ПДВ)

19

30.07.2014

72000 (сімдесят дві тисячі) грн. (без ПДВ)

20

30.07.2014

72000 (сімдесят дві тисячі) грн. (без ПДВ)

21

30.07.2014

72000 (сімдесят дві тисячі) грн. (без ПДВ)

22

30.07.2014

80000 (вісімдесят тисяч) грн. (з ПДВ)

23

30.07.2014

85000 (вісімдесят п’ять тисяч) грн. (з ПДВ)

24

30.07.2014

80000 (вісімдесят тисяч) грн. (з ПДВ)

25

30.07.2014

67000 (шістдесят сім тисяч) грн. (без ПДВ)

26

30.07.2014

67000 (шістдесят сім тисяч) грн. (без ПДВ)

27

30.07.2014

67000 (шістдесят сім тисяч) грн. (без ПДВ)

28

30.07.2014

7000 (сім тисяч) грн. (без ПДВ)

29

30.07.2014

7000 (сім тисяч) грн. (без ПДВ)

30

30.07.2014

9000 (дев’ять тисяч) грн. (з ПДВ)

31

30.07.2014

9000 (дев’ять тисяч) грн. (з ПДВ)

32

30.07.2014

16200 (шістнадцять тисяч двісті) грн. (з ПДВ)

33

30.07.2014

12600 (дванадцять тисяч шістсот) грн. (без ПДВ)

34

30.07.2014

12600 (дванадцять тисяч шістсот) грн. (без ПДВ)

35

30.07.2014

12600 (дванадцять тисяч шістсот) грн. (без ПДВ)

36

30.07.2014

12600 (дванадцять тисяч шістсот) грн. (без ПДВ)

37

30.07.2014

44800 (сорок чотири тисячі вісімсот) грн. (з ПДВ)

38

30.07.2014

44800 (сорок чотири тисячі вісімсот) грн. (з ПДВ)

39

30.07.2014

44800 (сорок чотири тисячі вісімсот) грн. (з ПДВ)

40

30.07.2014

44800 (сорок чотири тисячі вісімсот) грн. (з ПДВ)

41

30.07.2014

39200 (тридцять дев’ять тисяч двісті) грн. (без ПДВ)

42

30.07.2014

39200 (тридцять дев’ять тисяч двісті) грн. (без ПДВ)

43

30.07.2014

39200 (тридцять дев’ять тисяч двісті) грн. (без ПДВ)

44

30.07.2014

44800 (сорок чотири тисячі вісімсот) грн. (з ПДВ)

45

30.07.2014

39200 (тридцять дев’ять тисяч двісті) грн. (без ПДВ)

46

30.07.2014

44800 (сорок чотири тисячі вісімсот) грн. (з ПДВ)

47

30.07.2014

44800 (сорок чотири тисячі вісімсот) грн. (з ПДВ)

48

30.07.2014

39200 (тридцять дев’ять тисяч двісті) грн. (без ПДВ)

49

30.07.2014

39200 (тридцять дев’ять тисяч двісті) грн. (без ПДВ)

50

30.07.2014

39200 (тридцять дев’ять тисяч двісті) грн. (без ПДВ)

51

30.07.2014

39200 (тридцять дев’ять тисяч двісті) грн. (без ПДВ)

52

30.07.2014

39200 (тридцять дев’ять тисяч двісті) грн. (без ПДВ)

53

30.07.2014

33500 (тридцять три тисячі п’ятсот) грн. (без ПДВ)

54

30.07.2014

33500 (тридцять три тисячі п’ятсот) грн. (без ПДВ)

       

 

 

 

10.1. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару).---

 

11. Підстави для прийняття рішення про не укладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце).---

 

12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися:---

 

12.1. Дата прийняття рішення.---

 

12.2. Причини. ---

 

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 Закону, із

 

зазначенням відповідних підстав:

 

13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають установленим законодавством вимогам.

 

1.       Фізична особа підприємець Семко Михайло Ярославович

 

2.       Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРО ТРАНС ЛІС"

 

3.       Фізична особа підприємець Мельник Людмила Михайлівна

 

4.       Фізична особа підприємець Купченко Сергій Миколайович

 

13.2. Перелік учасників, які не подали документи, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають установленим законодавством вимогам.

 

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону.

 

1.       Фізична особа підприємець Семко Михайло Ярославович

 

2.       Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРО ТРАНС ЛІС"

 

3.       Фізична особа підприємець Мельник Людмила Михайлівна

 

4.       Фізична особа підприємець Купченко Сергій Миколайович

 

13.4. Перелік учасників, щодо яких установлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника.

 

14. Інша інформація (у тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури).

 

-          17.06.2014 р., внесені зміни до документації з конкурсних торгів, продовжено  строк  подання і розкриття пропозицій конкурсних торгів до 08.07.2014 р., час залишено без змін;

 

-          запити щодо роз'яснення змісту документації не надходили;

 

-          відомості щодо призупинення процедури закупівлі у зв'язку з оскарженням рішень, дій

 

або бездіяльності замовника - відсутні.

 

15. Склад комітету конкурсних торгів (прізвища, ініціали та посади членів комітету конкурсних торгів):

 

Голова комітету з конкурсних торгів:

 

Падій Олександр Григорович - інженер лісового господарства

 

Секретар комітету з конкурсних торгів:

 

Кузьменко Андрій Володимирович – юрист-консультант 1-ї категорії

 

Члени  комітету з конкурсних торгів:

 

Костенко Микола Іванович - інженер охорони праці

 

Грищенко Віктор Олексійович - провідний інженер лісового господарства

 

Красна Ольга Леонідівна - головний економіст

 

Падій Григорій Петрович - головний інженер

 

Лось Павло Андрійович - головний механік

 

 

 

 

 

Голова  комітету конкурсних торгів

інженер лісового господарства

м.п.

__________________О.Г.Падій

                        (підпис)