Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2013 р.

26 березня 2015